Często zadawane pytania - Operacja Blue Roof

Release Date Release Number
R4 DR-4337-FL FS 001
Release Date:
Wrzesień 17, 2017

P: Co to jest Operacja Blue Roof?

O: Operacja Blue Roof to program oferowany przez FEMA za pośrednictwem Korpusu inżynieryjnego Armii Stanów Zjednoczonych dla kwalifikujących się właścicieli i wynajmujących domów i mieszkań. Polega on na tymczasowym pokryciu dachu niebieską plastikową plandeką, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom do czasu wykonania stałych napraw. Niebieskie plastikowe plandeki instalowane są przy pomocy płatów drewna, mocowanych do dachu gwoźdźmi lub śrubami. Właściciel/wynajmujący musi oficjalnie zgodzić się na wstęp pracowników Korpusu na teren posesji, podpisując formularz Pozwolenia wstępu na teren posesji (Right of Entry, ROE)

 

P: Co to jest Pozwolenie wstępu na teren posesji (Right of Entry, ROE)?

O: Pozwolenie wstępu na teren posesji (ROE) to prawny wymóg umożliwiający pracownikom wejście na teren posesji w celu oszacowania szkód.  ROE pozwala również wynajętym załogom wykonywać prace na dachu.

 

P: W jaki sposób właściciel, wynajmujący czy lokator może skorzystać z programu Blue Roof?

O: Zadzwoń pod numer 1-888-ROOF-BLU (1-888-766-3258) lub odwiedź witrynę dystryktu Jacksonville pod adresem www.saj.usace.army.mil/BlueRoof aby znaleźć miejsca, gdzie zbierane są formularze ROE.

 

P: Kto może skorzystać z programu Blue Roof?

O: O tymczasowe pokrycie dachu plandeką mogą występować tylko osoby z domów i mieszkań stanowiących ich podstawowe miejsce zamieszkania, pokrytych standardowymi gontami (shingled roof). Dachy metalowe i domy mobilne będą naprawiane w miarę potrzeby, w zależności od konkretnych przypadków. Dachy z uszkodzeniami strukturalnymi powyżej 50 procent nie będą kwalifikowały się do programu.

 

P: Jak długo trzeba czekać na naprawę dachu?

O: Korpus będzie w pierwszej kolejności zajmować się dachami w powiatach, które ucierpiały najbardziej. Korpus zajmie się każdą osobą, która wypełniła formularz ROE możliwie jak najszybciej. Odwiedzi każdą posiadłość, dla której podpisano formularz ROE.

 

P. Jeżeli dom jest wynajmowany, czy lokator może podpisać formularz pozwolenia wstępu na teren posesji?

O: Tak, lokator może podpisać taki formularz, ale musi okazać pismo od wynajmującego ze stwierdzeniem, że lokator ma prawo do złożenia takiego podpisu w imieniu wynajmującego.

 

(WIĘCEJ)

Operacja Blue Roof Często zadawane pytania - Strona 2

 

P. Czy kosztami pracy będzie obciążone moje ubezpieczenie?

O: Właściciel czy wynajmujący nie ponosi żadnych kosztów. Warto jednak skontaktować się z firmą ubezpieczeniową. Być może zechcą udokumentować szkody i pomóc w stałych naprawach.

 

P:  Na jak długo starcza taki tymczasowy dach?

O:  Plastik jest wzmocnionym, wodoodpornym materiałem, który powinien utrzymać się przez 30 dni.  Zalecamy właścicielom domów i mieszkań, aby w miarę możliwości postarali się zorganizować stałą naprawę dachu w ciągu 30 dni.

###

Misją FEMA jest zapewnienie wsparcia dla obywateli i osób niosących pierwszą pomoc w celu zapewnienia, że jako naród wszyscy pracujemy razem, aby rozwinąć, utrzymać i usprawnić nasze zdolności do przygotowania się na wszelkie zagrożenia, ochrony przed nimi, odpowiedniego reagowania, likwidacji szkód i łagodzenia ich skutków.

Pomoc dla ofiar klęski żywiołowej jest dostępna bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, wiek, niepełnosprawność, znajomość języka angielskiego i status ekonomiczny. Jeżeli ty lub znana ci osoba doświadczyliście dyskryminacji, proszę zadzwonić do FEMA na numer bezpłatny 800-621-FEMA (3362). Numer TTY: 800-462-7585.

Program finansowania przez FEMA tymczasowych lokali zastępczych oraz granty na pokrycie kosztów transportu publicznego, kosztów medycznych i dentystycznych oraz kosztów pogrzebu i pochówku nie wymaga ubiegania się o pożyczkę z SBA.

Jednak osoby, które otrzymają wnioski o pożyczkę SBA, muszą złożyć je do specjalistów kredytowych SBA, aby kwalifikować się do pomocy, która pokrywa naprawę lub wymianę majątku osobistego, pojazdu oraz kosztów przeprowadzki i magazynowania rzeczy.

Tags:
Ostatnia aktualizacja