Gần $7 tỷ hỗ trợ liên bang giúp người dân Florida trả tiền thuê nhà, sửa chữa, chỗ ở tạm thời, dọn dẹp mảnh vỡ, ứng phó khẩn cấp, các chi phí khác sau cơn bão Ian

Release Date Release Number
DR-4673-FL NR-089
Release Date:
Tháng 3 17, 2023

LAKE MARY, Fla. – Hơn $6.97 tỷ hỗ trợ liên bang cho người dân Florida đang giúp cho các hộ gia đình, cộng đồng và tiểu bang Florida phục hồi sau cơn bão Ian.

Khoản hỗ trợ này bao gồm $1.06 tỷ Hỗ trợ Cá nhân của FEMA dành cho 384,477 hộ gia đình để giúp trả tiền thuê nhà và sửa chữa, $1.77 tỷ cho các khoản vay thiên tai lãi suất thấp từ U.S. Small Business Administration (Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ), $3.4 tỷ thanh toán từ National Flood Insurance Program (Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia) và $738 triệu để hoàn trả tiểu bang và chính quyền địa phương cho chi phí dọn dẹp mảnh vỡ và ứng phó khẩn cấp.

Nhà ở tạm thời là một ưu tiên và 709 gia đình đã được trao chìa khóa cho các chỗ ở bao gồm xe kéo du lịch, nhà ở được sản xuất sẵn hoặc nhà chung cư do FEMA thuê cho những người sống sót sau cơn bão. Thêm nhiều ngôi nhà đang được chuẩn bị cho người dân cư trú. Hơn 4,500 hộ gia đình đã và đang ở trong các phòng khách sạn do FEMA thuê. Hầu hết đã tìm được nhà ở dài hạn, với 613 trường hợp còn đang ở trong các chỗ ở do FEMA tài trợ.

FEMA đang cung cấp nguồn quỹ cho nơi trú ẩn không tập trung của tiểu bang trong các xe kéo du lịch.

“Đây là một nỗ lực to lớn của nhiều cơ quan liên bang, hỗ trợ tiểu bang trong việc ứng phó và phục hồi”, Federal Coordinating Officer (Cán bộ Điều phối Liên bang) Tom McCool cho biết. “Trong nỗ lực ứng phó khẩn cấp, chúng tôi đã tài trợ cho các hoạt động của tiểu bang để khôi phục nguồn điện, giao thông vận tải và tiếp cận các cộng đồng trên đảo. Các đội y tế liên bang đã giúp các cơ sở y tế ở Quận Lee tiếp tục điều trị cho bệnh nhân. U.S. Coast Guard (Tuần duyên Hoa Kỳ) đã giúp tiếp tế cho các đảo. Khi tiểu bang hỏi liệu chúng tôi có thể trả tiền cho các xe kéo du lịch mà họ đang sử dụng cho những người sống sót hay không, chúng tôi đã đồng ý. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giúp đỡ những người cần hỗ trợ và chúng tôi sẽ tiếp tục công việc cho đến khi nào còn cần thiết.”

Việc dọn dẹp mảnh vỡ ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã được đẩy nhanh khi FEMA cho phép một số cơ quan địa phương được miễn quy trình đăng ký, giúp giảm tới sáu tháng trong quy trình dọn dẹp mảnh vụn. Hơn 32.3 triệu yard khối mảnh vụn đã được dọn sạch, bao gồm gần 12.4 triệu yard khối ở Quận Lee.

Trong số $1.06 tỷ được cung cấp cho các hộ gia đình thông qua Hỗ trợ Cá nhân, $449 triệu đã được chuyển đến 97,878 hộ gia đình ở Quận Lee.

Để biết thông tin mới nhất về sự phục hồi của Florida sau cơn bão Ian, hãy truy cập floridadisaster.org/infofema.gov/disaster/4673. Theo dõi FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối