Trung Tâm Phục Hồi Hỗ Trợ Mới Mở Cửa tại St. Louis City: Giờ Làm Việc tại tất cả các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Sẽ Thay Đổi vào ngày thứ Hai

Release Date Release Number
012
Release Date:
Tháng 9 9, 2022

Trung tâm phục hồi thảm họa mới của FEMA sẽ mở cửa tại St. Louis City vào ngày thứ Bảy, 10 tháng Chín để hỗ trợ cá nhân cho người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt và bão nghiêm trọng từ ngày 25 đến 28 tháng Bảy.

Các chuyên gia phục hồi từ FEMA và Cơ Quan Tiểu Thương Hoa Kỳ sẽ cung cấp thông tin về các dịch vụ hiện có, giải thích các chương trình hỗ trợ rồi giúp người sống sót điền hoặc kiểm tra tình trạng đơn xin của họ.

Địa chỉ trung tâm phục hồi thảm họa:

Salvation Army Temple Center

2740 Arsenal St

St. Louis, MO 63118

(Ở góc đường Arsenal và California)

Giờ làm việc vào ngày thứ Bảy: 8:00 sáng – 5:00 chiều

Kể từ ngày thứ Hai, 12 tháng Chín, giờ làm việc mới của tất cả các trung tâm phục hồi sẽ là:

Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 sáng - 6:00 chiều

Thứ Bảy, 8:00 sáng - 5:00 chiều

Đóng cửa Chủ Nhật

Những trung tâm phục hồi khác mở ở những địa điểm dưới đây:

THÀNH PHỐ ST. LOUIS

Ranken Technical College

Mary Ann Lee Technology Center

1313 N. Newstead Ave.

St. Louis, MO 63113

(Ở góc đường Newstead và Page)

QUẬN ST. LOUIS

Urban League Empowerment Center

9420 W. Florissant Ave.

Ferguson, MO 63136

University City Recreation Division

Centennial Commons

7210 Olive Blvd.

University City, MO 63130

Hazelwood Civic Center

8969 Dunn Road

Hazelwood, MO 63042

QUẬN ST. CHARLES

O’Fallon Municipal Centre

100 N. Main St.

O’Fallon, MO 63366

(Cổng phía Đông Nam)

Developmental Disabilities Resource Board – DDRB Building

1025 Country Club Road

St. Charles, MO 63303

(I-70 gần lối ra Zumbehl Road)

Địa điểm DDRB sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào ngày thứ Tư, 14 tháng Chín, lúc 6:00 chiều

Không cần lấy hẹn trước khi đến Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa. Chúng tôi luôn chào mừng quý vị đến trung tâm.

Người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt ở Thành Phố St. Louis, Quận St. Louis và Quận St. Charles có thể đến bất cứ trung tâm phục hồi nào.

Nếu quý vị cần được giúp đỡ ghi danh, FEMA có thể hỗ trợ tại Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa.

Nộp đơn trực tuyến cho FEMA tại DisasterAssistance.gov hoặc gọi 800-621-FEMA (3362).

FEMA có thể cung cấp tiền trợ cấp Hỗ Trợ Cá Nhân mà không phải hoàn trả cho:

  • Trợ Giúp Thuê Mướn nếu quý vị cần chuyễn chỗ vì thiệt hại do lũ lụt
  • Tài Sản Cá Nhân bị hư hại hoặc phá hủy do lũ lụt
  • Bồi Hoàn Tiền Ở nếu quý vị đã phải tạm thời ở khách sạn
  • Sửa Nhà Căn Bản cho chủ nhà có nơi cư ngụ chánh bị thiệt hại do lũ lụt
  • Các Nhu Cầu Chánh Yếu Khác do ảnh hưởng của lũ lụt gần đây

Ngoài những hỗ trợ nêu trên, xin lưu ý những điều sau đây:

  • Mỗi gia hộ chỉ nộp một đơn xin
  • FEMA không trả tiền cho thực phẩm bị mất hoặc hư hỏng.
  • Theo luật, FEMA không được phép trả tiền bảo hiểm hoặc hỗ trợ trùng với các nơi khác.

Gia Chủ và Người Thuê: Sau khi quý vị ghi danh với FEMA, nếu được giới thiệu đến SBA để xin tiền vay thảm họa, thì nên điền và nộp đơn. Nộp đơn SBA giúp quý vị được cứu xét nhận tiền trợ cấp thêm nếu bị từ chối vay SBA.

Nếu đủ tiêu chuẩn được tiền vay và chấp nhận, quý vị sẽ được tiền.

Quý vị cũng có thể được giúp đỡ nộp đơn SBA tại bất kỳ Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa nào.                        

Theo dõi chúng tôi trên Twitter @MOSEMA@FEMARegion7 để biết thông tin cập nhật.

Xem thông tin mới nhất tại Recovery.MO.govFEMA.gov/disaster/4665.

Chúng tôi có trợ cấp phục hồi thảm họa bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, phái tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh.

Tags:
Cập nhật lần cuối