Các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa tại Raceland và Cut Off đóng cửa những ngày thứ Bảy lúc 2:00 chiều

Release Date Release Number
MA-059
Release Date:
Tháng 1 19, 2022

BATON ROUGE, La. – Bắt đầu từ tuần này, các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa tại Raceland và Cut Off sẽ đóng cửa những ngày thứ Bảy lúc 2:00 chiều. Người sống sót có thể được hỗ trợ trực tiếp để nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa, đăng tải các tài liệu và được trả lời các thắc mắc về hỗ trợ thảm họa liên bang từ 9:00 sáng đến  6:00 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu, và từ 9:00 sáng đến 2:00 chiều, thứ Bảy tại:

LPG Government Complex

4876 LA-1

Raceland, LA 70394

Tarpon Heights Shopping Center

16245 East Main St.

Cut Off, LA 70345

Ngày giờ và nhiều chi tiết khác - Kiểm tra ứng dụng của FEMA (theo tựa đề Nguồn Tài Nguyên cho Thảm Họa (Disaster Resources), chọn Hỏi Trực Tiếp FEMA (Talk to FEMA in Person), hoặc vào định vị FEMA DRC (FEMA DRC Locator) để biết tất cả các DRC còn mở cửa trong Louisiana. Tất cả các trung tâm sẽ tuân theo các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Các chuyên gia của FEMA cùng những người sống sót đều phải mang khẩu trang. Tất cả các trung tâm sẽ tuân theo các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Các nhân viên, người thiện nguyện và người sống sót đều phải mang khẩu trang. 

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 1 20, 2022