Các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Mở Cửa tại Cut Off và Montegut

Release Date Release Number
NR-030
Release Date:
Tháng 11 30, 2021

BATON ROUGE, La. – Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa hiện mở cửa tại Cut Off và Montegut để giúp người sống sót bị ảnh hưởng bởi Bão Ida. Người sống sót có thể được hỗ trợ nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa, đăng tải tài liệu và được trả lời các thắc mắc về hỗ trợ thảm họa liên bang.

Tất cả các trung tâm sẽ tuân theo các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Các nhân viên, người thiện nguyện và người sống sót đều phải mang khẩu trang. 

Người sống sót có thể gặp trực tiếp các chuyên gia của FEMA tại các địa điểm sau đây:

Các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa (Disaster Recovery Center, hay DRC) mở cửa vào ngày 30 tháng Mười Một

Tarpon Heights Shopping Center

Galliano Government Complex (bãi đậu xe)

16245 East Main Street

Cut Off, LA 70345

  • Giờ làm việc: 9:00 sáng - 6:00 chiều; Thứ Hai-Thứ Bảy

 

Montegut Recreation Center      

107 Recreation Drive (góc tây nam của đường Cross & Dolphin)

Montegut, LA  70377

  • Giờ làm việc: 9:00 sáng - 6:00 chiều; Thứ Hai-Thứ Bảy

 

Đối với các chi tiết khác, hãy kiểm tra ứng dụng của FEMA (theo tựa đề Disaster Resources (Tài Nguyên cho Thảm Họa), chọn Talk to FEMA in Person (Hỏi Trực Tiếp FEMA)), hoặc vào FEMA.gov/DRC để được toàn bộ danh sách của các trung tâm phục hồi thảm họa (DRC) hiện đang mở cửa tại Louisiana.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 11 30, 2021