Chỉ Còn Hai Tuần

Release Date Release Number
DR-4569-CA NR 025
Release Date:
Tháng 12 2, 2020

Các nn nhân cháy rng cn gi cho Đường dây Tr giúp FEMA hoc truy cp DisasterAssistance.gov trước ngày 16 Tháng Mười Hai

SACRAMENTO, Calif. – Các cá nhân và hộ gia đình bị thiệt hại do các trận cháy rừng ở các quận Fresno, Los Angeles, Madera, Mendocino, Napa, San Bernardino, San Diego, Shasta, Siskiyou và Sonoma còn hai tuần để đăng ký nhận hỗ trợ từ FEMA. Hạn chót là ngày 16 Tháng Mười Hai, 2020.

Các quận này có tên trong Thảm họa liên bang số 4569, được ban bố lần đầu vào ngày 16 Tháng Mười cho bảy quận và sau đó đã mở rộng.

Khoản tiền hỗ trợ từ FEMA giúp các nạn nhân đủ điều kiện trả tiền thuê nhà, sửa nhà/thay thế nhà và nhiều nhu cầu quan trọng liên quan đến thảm họa khác, bao gồm thay thế hoặc sửa xe, chi phí đám tang, chi phí y tế hoặc nha khoa và các chi phí phụ khác. Để được FEMA bồi hoàn tiền, các nạn nhân cần chụp ảnh chỗ thiệt hại và giữ giấy biên nhận sửa chữa.          

Những nạn nhân nên liên hệ với công ty bảo hiểm của họ và nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do thảm họa gây ra trước khi họ đăng ký với FEMA. Những nạn nhân có bảo hiểm nên đăng ký với FEMA ngay cả khi họ chưa chắc chắn liệu họ có đủ điều kiện hay không. FEMA có thể trợ giúp những chi phí mà đơn vị bảo hiểm không chi trả. Cơ quan này có thể xác định điều kiện hội đủ sau khi một yêu cầu thanh toán bảo hiểm của đương đơn được dàn xếp, nhưng sẽ không có khoản hoàn tiền nào từ FEMA dành cho những người đã không đăng ký trước hạn chót ngày 16 Tháng Mười Hai. FEMA không thể thanh toán các khoản khấu trừ bảo hiểm.

Các nạn nhân có thể đăng ký với FEMA để được hỗ trợ liên bang theo một trong ba cách:

 • Trên mạng trực tuyến tại DisasterAssistance.gov
 • Bằng cách tải Ứng dụng FEMA xuống điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng; hoặc
 • Bằng cách gọi đến Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) từ 7 a.m. đến 8 p.m. giờ PST. Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như điện thoại video, Innocaption hay CapTel cần cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể của họ được chỉ định cho dịch vụ đó khi đăng ký.

Nhân viên đường dây trợ giúp cũng có thể trả lời các câu hỏi về các đơn đăng ký đã được gửi.

Để đăng ký, quý vị sẽ cần các thông tin sau:

 • Số An sinh Xã hội
 • Thông tin chương trình bảo hiểm
 • Địa chỉ của ngôi nhà chính bị hư hỏng
 • Mô tả về thiệt hại hoặc mất mát do thảm họa gây ra
 • Địa chỉ nhận thư hiện tại
 • Số điện thoại hiện tại
 • Tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình
 • Số định tuyến (routing) và số tài khoản của tài khoản viết chi phiếu (checking) hoặc tài khoản tiết kiệm (saving) của quý vị (để chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của quý vị)

Sau khi quý vị đăng ký, FEMA sẽ gửi email cho quý vị một số PIN tạm thời để quý vị sử dụng khi tạo tài khoản tại DisasterAssistance.gov. Tài khoản này sẽ cho phép quý vị kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của quý vị, xem các tin nhắn từ FEMA, cập nhật thông tin cá nhân của quý vị và tải lên các tài liệu mà FEMA có thể cần để xác định điều kiện nhận trợ cấp của quý vị.

Nếu quý vị không thể tải lên tài liệu của mình, hãy gửi chúng qua đường bưu điện đến FEMA theo địa chỉ P.O. Box 10055, Hyattsville MD 20782-8055 hoặc gửi fax đến số 800-827-8112.

Thm định

Trong dịch COVID-19, việc thẩm định đối với các căn nhà bị thiệt hại sẽ được tiến hành qua điện thoại. Thẩm định từ xa có thể tương đương với thẩm định trực tiếp, truyền thống và có thể đẩy nhanh việc hỗ trợ phục hồi, dựa trên điều kiện hội đủ. Vì mục đích bảo mật, nhân viên thẩm định sẽ xác minh danh tính của quý vị bằng cách hỏi một loạt câu hỏi về điều kiện và sau đó cung cấp cho quý vị bốn chữ số đầu tiên trong số đơn đăng ký của quý vị để hoàn tất quá trình xác minh.

Nếu quý vị đã báo cáo rằng quý vị không thể sống an toàn trong nhà của quý vị, một thẩm định viên của FEMA sẽ liên hệ với quý vị qua điện thoại  và hỏi về loại và mức độ thiệt hại. Những nạn nhân với thiệt hại tối thiểu có thể sống trong nhà của họ sẽ không tự động được lên lịch thẩm định nhà khi nộp đơn cho FEMA, nhưng FEMA sẽ thực hiện một cuộc thẩm định nếu nạn nhân liên hệ với cơ quan để báo cáo về việc nhận thấy mức thiệt hại nhiều hơn báo cáo ban đầu. Thẩm định viên ghi nhận thiệt hại; họ không có vai trò trong việc xác định số tiền hoặc loại trợ cấp mà một nạn nhân có thể nhận được.

Thẩm định từ xa không ảnh hưởng đến chương trình Hỗ trợ Nhu cầu Khác của FEMA. Hỗ trợ này không yêu cầu thẩm định và bao gồm các khoản trợ cấp khả dĩ cho chi phí giữ trẻ, chuyên chở, y tế, nha khoa, chi phí tang lễ, thay thế tài sản cá nhân, hoặc hỗ trợ chuyển nhà và lưu kho.

FEMA sẽ thực hiện thẩm định từ xa ngay cả khi không thể xác minh danh tính của một đương đơn, nơi ở chính hay quyền sở hữu nhà thông qua tìm kiếm hồ sơ tự động, được thực hiện như một phần của quá trình đăng ký. FEMA sẽ gửi thư tới các đương đơn yêu cầu các tài liệu mà họ phải cung cấp để được cân nhắc hỗ trợ sau thẩm định. Các thẩm định viên không được phép thu thập tài liệu từ các đương đơn.

Cơ quan Qun lý Doanh nghip Nh Hoa K

Ngày 16 Tháng Mười Hai cũng là hạn chót để đăng ký nhận khoản vay hỗ trợ thảm họa từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ. Các khoản trợ cấp từ FEMA nhằm giúp các nạn nhân đủ điều kiện khởi đầu thuận lợi trên hành trình phục hồi của họ. Tuy nhiên, nguồn ngân quỹ khắc phục hậu quả chính đối với nhiều người là một khoản vay từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA), là cơ quan cung cấp các khoản vay khắc phục hậu quả thảm họa cho các cá nhân và doanh nghiệp với đủ mọi quy mô.

Các nạn nhân có thể tìm hiểu thêm và đăng ký nhận khoản vay tại DisasterLoanAssistance.sba.gov/. Để được hỗ trợ thêm, hãy liên hệ Trung tâm Tiếp cận Khoản vay Thảm họa (DLOC) Trực tuyến của SBA. Đại diện Bộ phận Dịch vụ Khách hàng sẵn sàng hỗ trợ các cá nhân và chủ doanh nghiệp trả lời các câu hỏi về chương trình cho vay thiên tai của SBA, giải thích quy trình đăng ký và giúp mỗi người hoàn thành đơn xin vay điện tử của họ. DLOC Trực tuyến mở cửa từ 5 a.m. đến 5 p.m. PST hàng ngày. Gọi số 800-659-2955 hoặc email FOCWAssistance@sba.gov.

Các dịch vụ này chỉ sẵn có cho công bố thảm họa của California là kết quả của các trận cháy rừng và không phải là hỗ trợ liên quan đến COVID-19.

Để biết thông tin mới nhất về quá trình khôi phục sau trận cháy rừng, hãy truy cập www.fema.gov/disaster/4569 và theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 9 tại twitter.com/femaregion9 .

###

Related Links:
Tags:
Cập nhật lần cuối