alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Bear River Band of the Rohnerville Rancheria Earthquake

DR-4692
California

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th12 20, 2022 - Th1 1, 2023

Ngày Công bố: Th3 8, 2023

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.