Chương Trình Cho Thuê Trực Tiếp của FEMA Tìm Các Nơi Quản Lý Bất Động Sản tại Quận Lane

Release Date Release Number
37R
Release Date:
Tháng 2 10, 2021

SALEM, Ore. – Nhằm đối phó với sự tàn phá do cháy rừng và gió thổi mạnh ở Oregon vào tháng Chín năm 2020, FEMA hiện đang tìm các công ty quản lý nhà cửa đủ điều kiện muốn tham gia vào Chương trình Cho Thuê Trực Tiếp (Direct Lease Program) để giúp cung cấp gia cư tạm thời cho những người sống sót sau trận cháy rừng ở Quận Lane.

Theo Chương Trình Cho Thuê Trực Tiếp, FEMA có thể lập hợp đồng với các chủ nhà để cho thuê mướn các nhà ở trong khu dân cư, thường không có sẵn cho công chúng (thí dụ như , căn hộ do công ty làm chủ, ngôi nhà thứ hai, v.v…) để làm gia cư tạm thời cho những người nộp đơn với FEMA. Ngày hết hạn cho các chủ gia cư trả lời yêu cầu này là 2 giờ trưa ngày 12 tháng Hai, 2021 giờ Thái Bình Dương

 Chánh yếu là FEMA tìm các hãng có khả năng quản lý hầu hết kinh doanh của họ ở Quận Lane, nhưng tất cả các chủ gia nào muốn tham gia đều được khuyến khích tham gia.  Theo chương trình Cho Thuê Trực Tiếp, FEMA tìm các loại nhà ở nào thường không dành cho công chúng nhưng có sẵn để FEMA thuê mướn.  Các nhà ở này phải tuân theo tất cả quy định/tiêu chuẩn của địa phương, tiểu bang và liên bang.  Các thí dụ về nhà ở đủ điều kiện bao gồm, nhưng không giới hạn: căn hộ do công ty làm chủ, nhà nghỉ mát cho thuê và nhà thứ hai (nhà đơn hộ, đa hộ, căn hộ cho thuê, condo, nhà hai tầng liền vách và nhà tiền chế).  Các nhà trong chương trình Cho Thuê Trực Tiếp sẽ được cung cấp như một gia cư tạm thời cho những người nộp đơn với FEMA trong một thời gian không ít hơn 18 tháng, với lựa chọn được gia hạn hợp đồng thuê mướn.

Để được một danh sách đầy đủ về các điều khoản và điều kiện, các đòi hỏi về nhà cửa và các tiêu chuẩn nhận diện nhà cửa cho Yêu Cầu của Chương Trình Thuê Mướn Trực Tiếp, xin vào mạng lưới https://go.usa.gov/xs3ef.

Các hãng quản lý nhà cửa nào muốn tham gia, xin cung cấp thông tin sau đây:

 • Tên nhà, địa điểm, tên chủ nhà và số điện thoại;
 • Số căn (nhà tắm riêng, nhà bếp, và nơi sinh sống bên ngoài các phòng) có sẵn cho FEMA sử dụng và số phòng ngủ có trong mỗi căn;
 •  Số căn phải theo các Tiêu Chuẩn Ra Vào Thống Nhất của Liên Bang và/hoặc các đặc điểm trong (các) căn hộ phải có khả năng ra vào cho người khuyết tật;
 • Chủ nhà phải xác nhận họ trả tiền vay nhà đúng hạn và đầy đủ;
 • Phải xác nhận nhà đã sẵn sàng cho người ghi danh dọn vào;
 •  Cho biết tiểu sử sử dụng tòa nhà (ngày được sử dụng để cho thuê, v.v.), nếu có;
 •  Bất kỳ giới hạn nào về thú nuôi, chẳng hạn như thú nuôi nào được cho phép ở trong căn hộ và bất kỳ giới hạn nào về số lượng hoặc kích cỡ của thú nuôi và bất cứ số tiền cọc nào cho thú nuôi;
 • Số chỗ đậu xe (kể cả chỗ đậu dành cho người khuyết tật và họ có thể lên xuống xe van) có cho mỗi căn hộ, nếu có;
 •  Khoảng tiền cho mướn nhà là bao nhiêu, kể cả bất cứ các lệ phí liên quan;
 • Tiền tiện ích bao gồm trong số tiền thuê; và
 • Số căn hộ có đầy đủ vật dụng nội thất

Yêu cầu cho biết thông tin này không phải là yêu cầu báo giá. Các phản hồi cho thông báo này sẽ được sử dụng để xem nhà ở nào đáp ứng các tiêu chuẩn của cho thuê trực tiếp và cung cấp phương tiện nhanh nhất, chi phí phải chăng nhất để hỗ trợ trực tiếp cho những người sống sót sau thảm họa đủ điều kiện. FEMA muốn được thông tin thị trường hoặc khả năng cho thuê để hoạch định.

 Các phản hồi cung cấp thông tin cho thông báo này không phải là đề nghị và Chính Phủ không thể chấp nhận là một hợp đồng ràng buộc.  Tất cả các phản hồi phải được viết trên văn bản và nộp qua điện thư (email) đến DR-4562-OR-MLRP@fema.dhs.gov và phải được nhận không trễ hơn 2 giờ trưa ngày 12 tháng Hai, 2021 giờ Thái Bình Dương.

Vào mạng lưới https://go.usa.gov/xAuch để biết thông tin đầy đủ về Yêu Cầu Chương Trình Cho Thuê Trực Tiếp.

###

Chúng tôi có hỗ trợ phục hồi sau thảm họa cho mọi người bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, phái tính, tuổi tác, khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh. Nếu quý vị hoặc người nào quý vị biết, bị kỳ thị, xin gọi số miễn phí của FEMA 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Người nào sử dụng dịch vụ Tiếp Âm, như điện thoại video, Innocaption hay CapTel nên cập nhật cho FEMA biết số điện thoại của mình cho dịch vụ này. Quý vị nên hiểu rằng các cú gọi từ FEMA có thể từ số không có danh tánh. Có tổng đài thông thạo nhiều ngôn ngữ phục vụ. (Nhấn số 2 cho tiếng Tây Ban Nha).

Những người sống sót sau thảm họa bị ảnh hưởng bởi cháy rừng Oregon và gió thổi mạnh cũng có thể nói chuyện với Chuyên Viên Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA để được cố vấn riêng rẽ về cách sửa chữa và xây cất lại an toàn và vững chắc hơn. Để biết thông tin về cách xây cất lại an toàn và vững chắc hơn, hoặc để hỏi về nguy cơ lũ lụt mới của quý vị sau đám cháy rừng gần nơi quý vị, hãy gửi điện thư đến: FEMA-R10-MIT@fema.dhs.gov, chuyên viên Giảm Thiểu Nguy Hiểm của FEMA sẽ trả lời câu hỏi của những người sống sót.

Theo dõi FEMA Vùng 10 trên TwitterLinkedIn để biết cập nhật mới nhất và vào mạng lưới fema.gov  để biết thêm thông tin.

Nhiệm vụ của FEMA là giúp mọi người trước, trong và sau thảm họa.

 

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 2 15, 2021