Tư vấn tái xây dựng lại và sửa chữa miễn phí dành cho Quận Leon ngày 24-29 tháng Giêng

Release Date Release Number
R4-DR-4399-FL NR 082
Release Date:
Tháng 1 23, 2019

TALLAHASSEE, Fla. – FEMA and home improvement retailers in Leon County are teaming up Jan. 24-29 để cung cấp thông tin và tài liệu miễn phí về việc làm cho ngôi nhà chắc chắn hơn và an toàn hơn, khi cư dân Florida sửa chữa hoặc tái xây dựng lại ngôi nhà của họ bị thiệt hại bởi trận cuồng phong Michael.

 

Các chuyên viên của FEMA sẽ có mặt tại Tallahassee để trả lời các câu hỏi và đưa ra hướng dẫn cải thiện cho ngôi nhà với các phương pháp đã được chứng minh để ngăn ngừa hoặc giảm thiệt hại từ các thảm họa trong tương lai.

 

Hầu hết các thông tin và các ấn phẩm miễn phí được thiết kế riêng cho việc tự-làm-lấy và cho các nhà thầu phổ thông.

 

Các cố vấn sẽ có mặt tại các cửa hàng sau đây 8 a.m. to 5:30 p.m. Thursday, Friday, Monday and Tuesday. Thứ Bảy từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Tư vấn sẽ không có mặt vào ngày Chủ nhật.

 

Esposito Ace Hardware                        Home Depot

2743 Capital Circle NE                           3200 Capital Circle NE

Tallahassee, Fl 32308                              Tallahassee, Fl 32308

 

Tìm thêm thông tin về làm cho nhà ở thêm kiên cố tại trang mạng fema.gov/protect-your-property

Các chuyên viên của FEMA có thể cung cấp hướng dẫn chung về hợp đồng bảo hiểm lũ lụt và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ phục hồi.

 

Để liên lạc với FEMA, hãy gọi Đường Dây Trợ Giúp tại 800-621-3362 or 800-462-7585 (TTY). Có nhân viên tổng đài đa ngôn ngữ trực sẵn. Các tổng đài làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. 7 ngày trong tuần cho đến khi có thông báo mới

 

###

 

Sứ mệnh của FEMA: Giúp đỡ dân chúng trước, trong lúc, và sau khi xảy ra thiên tai.

Để biết danh sách các tài nguyên có sẵn cho các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi trận cuồng phong Michael, hãy truy cập www.floridadisaster.org/info.

Để biết thêm thông tin về việc phục hồi từ Bão Michael, hãy vào trangwww.fema.gov/disaster/4399.

Dõi theo FEMA và Phân Ban Quản lý Khẩn cấp Florida trên Twitter tại  @FEMARegion4 @FLSERT. Quý vị cũng có thể viếng thăm  trang Facebook của FEMA và Facebook của Phân ban tại  Facebook.com/FEMA Facebook.com/FloridaSERT.

Tags:
Cập nhật lần cuối