U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Quý Vị Hỏi: Ngôi nhà của tôi bị hư hại và cần được sửa chữa. Tôi có thể được FEMA hỗ trợ cho tiền thuê nhà không?

Release Date:
September 27, 2021

Người sống sót bão Ida có nhà nằm trong 25 giáo xứ tại Louisiana được chỉ định, đã trở thành một nơi không ở được hoặc không an toàn, có thể đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ tiền thuê tạm thời từ FEMA.

Hỏi: Hỗ trợ tiền thuê tạm thời có áp dụng cho người thuê nhà cũng như chủ nhà hay không?

Đáp: Vâng. Hỗ trợ này dành cho chủ nhà và người thuê có nhà chánh hoặc nơi cư trú dài hạn (nếu là người thuê nhà) nằm tại một trong 25 giáo xứ được chỉ định bị ảnh hưởng bởi Bão Ida. Nhưng quý vị phải nộp đơn xin trợ giúp thảm họa của FEMA để xem quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không.

Hỏi: FEMA có cứu xét các tiêu chuẩn khác trước khi họ lấy quyết định không?

Đáp: Có. Nếu trên đơn xin của quý vị với FEMA cho thấy ngôi nhà chánh của quý vị bị hư hại trong trận bão, người kiểm tra của FEMA sẽ liên lạc với quý vị để lượng định mức độ hư hại. Dựa trên kết quả lượng định này, FEMA sẽ xem quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không, để được cấp tiền ban đầu lên đến hai tháng hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hỏi: Tôi có thể dọn vào loại gia cư nào?

Đáp: Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ tiền thuê tạm thời, FEMA sẽ giới thiệu quý vị đến các nơi như một ngôi nhà, căn hộ, phòng ở khách sạn hoặc nhà trọ nào có sẵn cho thuê. Tiền cho thuê được cấp dựa vào Giá Thuê trong Thị Trường Công Bằng (Fair Market Rent, hay FMR) do Bộ Phát Triển Gia Cư và Đô Thị Hoa Kỳ (U.S. Department of Housing and Urban Development) xác định cho một khu vực gia cư nhất định.

 Xe giải trí (recreational vehicle) như nhà tiền chế hoặc xe kéo du lịch cũng là những lựa chọn cho thuê được FEMA cho phép. Nhưng quý vị phải chịu trách nhiệm nơi mướn và tự ký thỏa thuận với người chủ. 

Hỏi: Tôi là người thuê Làm thế nào để tôi được hỗ trợ tiền thuê?

Đáp: Người thuê có thể nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA . Nếu quý vị có bảo hiểm người thuê thì, trước hết, nên gọi hãng bảo hiểm của quý vị để nộp đơn xin bồi hoàn. Khi quý vị nộp đơn xin hỗ trợ với FEMA, FEMA sẽ hỏi quý vị trình bản tuyên bố bảo hiểm và thư dàn xếp hay từ chối dàn xếp.

Hỏi: FEMA có cho tôi được hỗ trợ thảm họa hay không, nếu tôi đã nộp đơn xin bồi hoàn với hãng bảo hiểm của tôi nhưng họ không trả lời gì cả?

Đáp: Có. Nếu quý vị có thể trình bằng chứng cho thấy hãng bảo hiểm của quý vị đã đình trệ 30 ngày hoặc lâu hơn để dàn xếp, kể từ ngày quý vị nộp đơn xin bồi hoàn, thì quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được cấp hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hỏi: FEMA sẽ trả cho tiền thuê và tiền tiện ích của tôi không?

Đáp:  Số tiền được cấp bao trả hỗ trợ tiền thuê tạm thời hàng tháng bao gồm tiện ích thiết yếu. Số tiền này không bao gồm dịch vụ điện thoại, cáp, TV hoặc internet. Tiền cho tiện ích không được cấp riêng với tiền thuê nhưng được bao gồm chung trong số tiền cấp.

Hỏi: Nếu như nhà tôi cần hơn hai tháng để sửa chữ hoàn toàn, và tôi chưa tìm được một nơi ở dài hạn thì sao?

Đáp: Nếu cần thêm thời gian để hoàn tất sửa chữa cho ngôi nhà của quý vị hoặc để tìm một nơi ở dài hạn, quý vị có thể nộp đơn xin được tiếp tục hỗ trợ tiền thuê. Quý vị phải cung cấp cho FEMA một đơn xin cho Continued Temporary Housing Assistance (Tiếp Tục Hỗ Trợ Gia Cư Tạm Thời) điền đầy đủ cùng với các biên nhận và hoạch định gia cư dài hạn cho thấy nhu cầu liên qua đến thảm họa hoặc tài chánh.

Tiếp tục hỗ trợ tiền thuê có thể được gia hạn trong từng ba tháng, lên đến tối đa 18 tháng, nếu cần.

Hỏi:Tôi có thể được hỗ trợ tiền thuê tạm thời từ FEMA không, nếu hãng bảo hiểm của tôi cũng trả cho tôi quyền lợi này?

Đáp: Không. FEMA không thể cấp cho quý vị quyền lợi mà quý vị đã được từ hãng bảo hiểm, một cơ quan khác, tiền cấp hỗ trợ thảm họa khác, hoặc quyền lợi quý vị được từ các đơn nộp xin hỗ trợ khác.

FEMA có thể trả tiền trước cho quý vị vì hãng bảo hiểm của quý vị đình trệ, nhưng phải hiểu rằng quý vị phải trả lại số tiền đó cho FEMA một khi quý vị được tiền dàn xếp của bảo hiểm.

Đọc các câu hỏi và giải đáp này bằng cách vào mạng lưới Hurricane Ida Rental Assistance: You Asked...  (Hỗ Trợ Tiền Thuê sau bão Ida: Quý vị hỏi...)

25 giáo xứ tại Louisiana được chỉ định được FEMA hỗ trợ cho Bão Ida: Ascension, Assumption, East Baton Rouge, East Feliciana, Iberia, Iberville, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, Pointe Coupee, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John the Baptist, St. Martin, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne, Washington, West Baton Rouge và West Feliciana.

Hãy nộp đơn trực tuyến tại DisasterAssistance.gov hoặc gọi đường dây giúp đỡ của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585). Đường dây điện thoại hiện đang hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua viđêo (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4611 để biết thông tin mới nhất về Bão Ida. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại twitter.com/FEMARegion6 và bấm "thích chúng tôi" trên Facebook tại facebook.com/FEMARegion6/.

Tags:
Cập nhật lần cuối September 28, 2021