Trợ Giúp Nơi Ở Chuyển Tiếp

Release Date:
Tháng 9 3, 2021

Hỏi: TSA là gì?

Đáp: Transitional Sheltering Assistance, hay TSA (Trợ Giúp Nơi Ở Chuyển Tiếp) là một chương trình của FEMA và phải được tiểu bang yêu cầu. Chương trình này cung cấp nơi ở tạm thời và ngắn hạn cho người sống sót đủ điều kiện khi họ không có lựa chọn gia cư nào khác sau khi tổng thống tuyên bố tình trạng thảm họa.

Hỏi:  Ai đủ điều kiện được TSA?

Đáp: Người sống sót trước tiên phải nộp đơn xin cho FEMA. Họ cũng phải:

Được xác nhận danh tánh

  • Nơi ở chánh của họ trước thảm họa phải ở một Giáo xứ chỉ định được TSA
  • Đã xác nhận nghề nghiệp
  • Bị chuyển chỗ và không thể sinh sống tại nơi họ cư ngụ trước khi xảy ra thảm họa.

Hỏi: Người sống sót sau thảm họa có thể yêu cầu TSA không?

Đáp: Không. FEMA sẽ xác định những người sống sót có thể đủ điều kiện và muốn được trợ giúp cụ thể này. FEMA sẽ cho quý vị biết về điều kiện được TSA qua nhiều cách, gồm thư thoại, tin nhắn và điện thư.

Hỏi: Cách nào để tôi nộp đơn xin trợ giúp FEMA?

Đáp: Những người sống sót ở một trong những giáo xứ chỉ định được Hỗ Trợ Cá Nhân có thể nộp đơn xin FEMA để được trợ giúp bằng cách sử dụng ứng dụng FEMA, nộp trực tuyến tại www.disasterassistance.gov hoặc qua điện thoại theo số 800-621-3362 hoặc TTY 800-462-758. Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như videophone (gọi qua video), Innocaption hoặc CapTel nên cung cấp cho FEMA số cụ thể dùng cho dịch vụ này. .

Hỏi: Người sống sót có phải tự đặt phòng khách sạn cho họ không?

Đáp: Vâng. Đương đơn đủ điều kiện được TSA phải tự tìm và đặt phòng khách sạn cho mình. Danh sách những khách sạn tham gia chương trình sẽ có tại DisasterAssistance.gov, theo đường nối Chương Trình Hỗ Trợ Nơi Ở Chuyển Tiếp hoặc quý vị có thể lấy danh sách này bằng cách gọi đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Gọi số 800-462-7585 cho TTY. Gọi số 800-621-3362 để được dịch vụ 711 hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm Video (VRS).

Đương đơn bị khuyết tật hoặc cần trợ giúp để đi lại và sinh hoạt thì nên hỏi khách sạn để chắc chắn có chỗ ở phù hợp trước khi xác nhận đặt phòng. Người chủ thú nuôi phải hỏi xem thú nuôi có được chấp nhận không. Đương đơn phải trình giấy tờ nhận dạng có hình và tuân theo mọi đòi hỏi nhận phòng của khách sạn.

Hỏi: Tôi có thể ở tiểu bang khác không?

Đáp: Do nhiều người muốn ở tại khách sạn/nhà nghỉ trong khu vực bị ảnh hưởng nên có thể khó tìm được nơi ở còn trống, tham gia chương trình. Người sống sót có thể phải đi một quãng đường xa đáng kể để tìm phòng còn trống, có thể tìm ở ngoài tiểu bang.

Đối với tuyên bố thảm họa Bão Ida ở Louisiana, những khách sạn được phê duyệt cho TSA chỉ giới hạn ở Louisiana, Alabama, Arkansas, Georgia, Florida, Mississippi, New Mexico, Oklahoma, Tennessee và Texas.

Hỏi: FEMA có trả tiền cho bữa ăn, tiền giặt ủi hay chi phí đậu xe khi tôi ở khách sạn không?

Đáp:  Không. FEMA chỉ trả tiền phòng, tiền thuế và phí cho thú nuôi theo quy định hiện dụng. Đương đơn đủ điều kiện phải trả tất cả những chi phí khác (ăn uống, chuyên chở, v.v...)

Hỏi: Tôi có thể ở khách sạn trong bao lâu?

Đáp: Đối với DR-4611-LA, những đương đơn đủ điều kiện sẽ được cho biết về hỗ trợ ban đầu trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 2 tháng Chín đến ngày 2 tháng Mười, 2021.

Hỏi: Tôi đã đang ở khách sạn trước ngày 2 tháng Chín, 2021 thì FEMA có trả tiền khách sạn cho tôi không?

Đáp: Tiêu chuẩn được TSA không hồi lại trước được. Tuy nhiên, những người sống sót có thể cung cấp và nộp hóa đơn của họ cho FEMA. Họ có thể đủ điều kiện được bồi hoàn chi phí lưu trú xuất túi nếu không được bao trả từ chi phí sinh hoạt phụ trội hoặc trợ cấp khác qua bảo hiểm.

Hỏi: Người sống sót có phải ký bất cứ giấy tờ gì khi nhận phòng không?

Đáp: Những người sống sót phải ký tên vào tài liệu Điều Khoản và Điều Kiện khi nhận phòng tại một khách sạn TSA. Khi ký tên vào mẫu Điều Khoản và Điều Kiện, họ đồng ý tuân theo những hướng dẫn của chương trình TSA để tiếp tục đủ điều kiện.

Hỏi: Tôi là người chủ nhà cho thuê trọ. Cách nào để tôi thêm nhà của mình vào danh sách được FEMA phê duyệt?

Đáp:  Nếu chủ nhà cho thuê trọ muốn tham gia chương trình TSA của FEMA cho những người sống sót sau thảm họa, họ có thể gửi điện thư đến  femahousing@clclodging.com hoặc gọi số 866-545-9865 để hỏi đại diện từ Cố Vấn Cho Thuê Doanh Nghiệp (Corporate Lodging Consultants), là những quản lý ghi danh cho người cho thuê trọ. Có thể tìm thêm thông tin về nơi thuê trọ khẩn cấp tại Chương Trình Trợ Giúp Thuê Trọ Khẩn Cấp.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 9 6, 2021