U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Giữ Lại Những Gì Quý Báo của Gia Đình Bị Hư Hại

Release Date:
September 25, 2021

Một trong số tài sản có giá trị nhất bị hư hại trong thảm họa không phải những gì có giá trị tiền mặt thật cao, nhưng là những gì có giá trị nhất về tình cảm, như: hình ảnh, đồ sưu tầm, vật gia truyền, và nhiều loại khác. Đừng bỏ chúng vì bị hư hỏng do bão, nhiều thứ có thể giữ lại được nếu ráng sửa chữa.

Hình ảnh

Quần áo hoặc đồ vải

Sách vở

  • Sách bị ngấm bùn, có màu sét hoặc đã bị ngấm nước biển phải được rửa trong thau nước cất (distilled water). Cầm chặt cuốn sách khi ngâm vào nước. Lấy ra rồi để cho ráo bớt nước, nhưng đừng vắt ép cuốn sách.
  • Dùng một miếng vải khô hoặc giấy chùi tay chùi nhẹ mặt bìa.
  • Đặt sách chúng lên bàn trên giấy chùi tay. Đặt sách thẳng đứng và kéo các trang ra như hình quạt để chúng khô đều.
  • Đặt tấm giấy chùi tay hoặc miếng vải giữa các trang mỗi một phần tư insơ để hút thêm nước. Thay giấy chùi tay mới khi chúng đã ước đẫm nước.
  • Để sách trên bàn, thẳng đứng càng lâu càng tốt, cho đến khi chúng hoàn toàn khô.

Các thứ khác

  • Chùi đồ gỗ bằng miếng bọt biển hơi ướt, thấm khô và để chúng tự khô trong nhà, không tia sáng mặt trời.
  • Rửa đồ vật bằng kim loại với nước sạch và thấm khô ngay với miếng vải sạch, mềm.
  • Không nên dán các chậu bằng gốm hoặc sứ khi chúng còn ướt. Bỏ chúng vào một thùng không đậy nắp rồi viết lên thùng là đồ vật gì. Khi chúng khô thì mới bắt đầu dán.

 

Vào mạng lưới Smithsonian Cultural Rescue Initiative, Resources for the Public and Historic Property Owners (Nguồn Tham Khảo cho Công Chúng và Chủ Ngôi Nhà Lịch Sử) để được thêm thông tin về cách giữ lại các đồ vật quý báo của gia đình.Mạng lưới của họ bao gồm thông tin chi tiết về cách giữ lại hình ảnh, sách, cũng như những tài liệu và giấy tờ quan trọng.

Xin gọi số 833-FEMA-4-US hoặc 833-336-2487 để nói chuyện với Chuyên Viên Giảm Thiểu Thiệt Hại.  Xin vào https://fema.connectsolutions.com/lamit hoặc https://fema.connectsolutions.com/la-es-mit cho tiếng Tây Ban Nha để đọc các bài báo về giảm thiểu thiệt hại và tìm thông tin về sữa chữa, thích nghi, hoặc xây cất lại an toàn và vững chắc hơn.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4611 để biết thông tin mới nhất về Bão Ida. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại twitter.com/FEMARegion6 và bấm "thích chúng tôi" trên Facebook tại facebook.com/FEMARegion6/.

Tags:
Cập nhật lần cuối September 26, 2021