Cách để Thiết lập Một Tài khoản Trực tuyến FEMA

Release Date:
Tháng 12 9, 2020

Quý vị có thể giúp cho việc liên lạc với FEMA được dễ dàng bằng cách tạo một tài khoản trực tuyến. Quý vị có thể tải lên các tài liệu và kiểm tra hiện trạng đơn của mình từ bất cứ nơi nào có kết nối Internet.

Trước tiên, nếu quý vị chưa đăng ký với FEMA, quý vị phải thực hiện một trong những điều sau:

 • Gọi cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).
 • Truy cập trang mạng disasterassistance.gov/
 • Để nhận liên kết dùng để tải xuống Ứng dụng di động của Cơ quan FEMA:
   • Các thiết bị của hãng Apple: nhắn tin với từ khóa APPLE và gửi đến số 43362
   • Các thiết bị dùng HĐH Android: nhắn tin với từ khóa ANDROID và gửi đến số 43362
   • Truy cập trang mạng fema.gov/about/news-multimedia/app

Quý vị sẽ cần thông tin sau để hoàn thành đăng ký của mình:

 • Số An sinh Xã hội hoc SSN của một người con là trẻ vị thành niên trong hộ gia đình là Công dân Hoa Kỳ, Cư dân Hợp pháp Không phải Công dân hoặc Người Nước Ngoài Đủ Điều kiện;
 • Thu nhập hộ gia đình hàng năm;
 • Thông tin liên lạc (số điện thoại, địa chỉ nhận thư, địa chỉ email, và địa chỉ của căn nhà bị hư hại);
 • Thông tin bảo hiểm (loại bảo hiểm, tên công ty bảo hiểm, v.v.); và
 • Thông tin tài khoản ngân hàng. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, số tiền này có thể được gửi trực tiếp bằng phương thức điện tử vào tài khoản của quý vị.

Để lập một tài khoản hỗ trợ thảm họa trực tuyến:

Truy cập https://www.disasterassistance.gov/.

Chọn nút Tạo tài khoản (Create Account) ở cuối trang và làm theo hướng dẫn. Trước tiên quý vị phải xác minh danh tính của mình:

 1. Nhấp vào Check Status (Kiểm tra Trạng thái) trên trang Home (Nhà) hoặc từ trình đơn Get Assistance (Nhận Trợ giúp).
 2. Nhấp vào Create Account (Tạo Tài khoản).
 3. Nhập vào ngày sinh và Số An sinh Xã hội của quý vị.
 4. Trả lời bốn câu hỏi an ninh để xác minh bản thân.

Quý vị có hai cơ hội xác nhận danh tính của mình. Nếu quý vị không xác minh được trong lần thứ hai, quý vị sẽ nhận được một thông báo “Your answers do not match our records” (câu trả lời của quý vị không khớp với hồ sơ của chúng tôi). Nếu điều này xảy ra, hãy nhấp vào Home và đi lại từ bước 1 ở trên để thử lại.

Sau khi xác minh thành công danh tính, quý vị có thể:

 1. Tạo một ID người dùng và mật khẩu.
 2. Nhập địa chỉ email. Đây là cách duy nhất để chúng tôi gửi mã PIN cho quý vị và quý vị cần mã này để truy cập tài khoản của mình.  Một mã PIN tạm thời sẽ được gửi vào địa chỉ email mà quý vị đã nhập. Quý vị sẽ nhận được mã này trong vòng 24 giờ.
 3. Khi quý vị nhận PIN, hãy làm theo hướng dẫn trong email để hoàn thành việc lập tài khoản.

Sau đó, quý vị có thể tải lên các tài liệu quan trọng của mình trong Trung tâm Tải lên (Upload Center). Trang này đưa quý vị đến phần đăng nhập nếu quý vị quay lại để thêm các tài liệu khác: https://go.usa.gov/xUPX5.

 

QUÝ VỊ SẼ CẦN MỘT MẬT MÃ TRUY CẬP AN TOÀN ĐỂ TRUY CẬP TÀI KHOẢN CỦA MÌNH. DO MẬT MÃ NÀY CHỈ HỢP LỆ CHO MỘT LẦN ĐĂNG NHẬP, NÓ AN TOÀN HƠN MỘT MẬT KHẨU HAY PIN CÓ THỂ TÁI SỬ DỤNG.

Quý vị có thể chọn nhận mật mã từ tin nhắn, email, hay cuộc gọi điện thoại. FEMA lấy (các) số điện thoại và địa chỉ email từ thông tin mà quý vị cung cấp khi đăng ký với FEMA.

Để giúp tạo hay truy cập tài khoản, hãy gọi cho Ban Trợ giúp Internet, hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần: 800-745-0243.

Khi quý vị gọi cho Ban Trợ giúp, quý vị cần phải cung cấp thông tin sau:

 • ID Đăng ký FEMA
 • Số An sinh Xã hội của quý vị hoc SSN của một người con là trẻ vị thành niên trong hộ gia đình là Công dân Hoa Kỳ, Cư dân Hợp pháp Không phải Công dân hoặc Người Nước Ngoài Đủ Điều kiện;

Ban Trợ giúp không thể cung cấp thông tin hay hướng dẫn về đơn đăng ký với FEMA của quý vị. Quý vị phải liên hệ với Đường dây Trợ giúp FEMA hoặc tới một Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai để được giúp đăng ký.

Nếu quý vị cần thêm thông tin hoặc trợ giúp:

Gọi Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. (Người dùng TTY có thể gọi số 800-462-7585.) Dịch vụ trợ giúp sẵn sàng bảy ngày một tuần từ 7 a.m. đến 11 p.m. ET.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập fema.gov/disaster/4559. Hoặc, đối với Bão Delta, hãy truy cập fema.gov/disaster/4570. Theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 17, 2021