Hệ thống giếng và tự hoại bị hư hỏng

Release Date:
Tháng 2 7, 2023

Cư dân ở các quận được chỉ định không thể tiếp cận nguồn nước do giếng tư nhân hoặc hệ thống tự hoại bị hư hại do Bão Ian hoặc Bão Nicole có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ của FEMA.

Các quận bị ảnh hưởng

Ian: Brevard, Charlotte, Collier, DeSoto, Flagler, Hardee, Hendry, Highlands, Hillsborough, Lake, Lee, Manatee, Monroe, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pinellas, Polk, Putnam, St. Johns, Sarasota, Seminole và Volusia

Nicole: Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns và Volusia

Có các hỗ trợ nào?

Đối với giếng tư nhân và hệ thống tự hoại, FEMA có thể hoàn trả cho bạn chi phí cho một kỹ thuật viên chuyên nghiệp, được cấp phép đến nhà bạn và chuẩn bị một bản ước tính chi tiết các sửa chữa hoặc thay thế cần thiết đối với các hệ thống bị hư hỏng do thảm họa của bạn.

Ngoài ước tính của kỹ thuật viên, FEMA cũng có thể thanh toán chi phí sửa chữa hoặc thay thế thực tế đối với hệ thống tự hoại hoặc giếng tư nhân của bạn, những chi phí không được bảo hiểm.

Nếu bạn đã nộp đơn xin trợ giúp của FEMA và chưa được kiểm tra nhà thì bạn nên gọi Đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Vào thời điểm kiểm tra của bạn, hãy báo cho thanh tra viên của FEMA biết là bạn có một giếng tư nhân và/hoặc hệ thống tự hoại mà có thể đã bị hư hại do bão.

Nếu thiệt hại được xác định là do bão Ian hoặc bão Nicole gây ra thì bạn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ của FEMA.

Nếu nhà bạn đã được kiểm tra và vẫn chưa có báo cáo về hư hỏng đối với giếng hoặc hệ thống tự hoại thì hãy liên lạc với Đường dây trợ giúp của FEMA để tìm hiểu quy trình kháng nghị và cách kháng nghị về hỗ trợ thiên tai. Vui lòng giữ lại các báo cáo, dự toán hoặc biên lai của nhà thầu về thiệt hại do thiên tai gây ra cho các hạng mục đó và gửi cùng đơn kháng nghị của bạn cho FEMA.  Bạn cũng có thể tham khảo thư quyết định của FEMA đã nhận được để biết thêm thông tin.

Thời gian nộp đơn xin hỗ trợ thiên tai do bão Ian hiện đã kết thúc, tuy nhiên, thời gian nộp đơn xin hỗ trợ thiên tai do bão Nicole vẫn mở cho đến ngày 13 tháng 2 năm 2023 và  những người sống sót có thể nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA trực tuyến tại địa chỉ disasterassistance.gov, bằng cách gọi đến Đường dây trợ giúp của FEMA theo số

800-621-3362 hoặc bằng cách sử dụng ứng dụng di động của FEMA. Nếu bạn sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), điện thoại có phụ đề hoặc dịch vụ khác, vui lòng cung cấp cho FEMA số của dịch vụ đó.

Tags:
Cập nhật lần cuối