Công cụ để Phục hồi

FEMA đã thu thập các công cụ và thông tin được sử dụng thường xuyên để giúp quý vị liên lạc và bắt đầu quá trình phục hồi.

Các Công cụ Liên lạc

Tải xuống các nguồn hỗ trợ đa phương tiện như biểu đồ quan hệ xã hội, tờ rơi, kịch bản thông báo, các video và hình ảnh động có thể truy cập bằng nhiều ngôn ngữ để giúp bạn chia sẻ thông tin quan trọng về thiên tai với những người khác vào lúc trước, trong và sau thảm họa.

Tìm thông tin bằng các ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh về các chương trình hỗ trợ thảm họa, chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, các hoạt động ứng phó và phục hồi, và bảo hiểm lũ lụt. 

Graphic
Ba người đang nói chuyện, một người có bong bóng hội thoại.

Công cụ để Khởi động Phục hồi

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về hỗ trợ thảm họa, nơi trú ẩn khẩn cấp, bảo hiểm lũ lụt và những hỗ trợ khác.

Tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ những người gặp khó khăn trong thảm họa. Có nhiều cách để giúp đỡ như quyên góp tiền mặt, vật phẩm cần thiết hoặc thời gian của bạn.

Tìm hiểu cách thực hiện bổn phận của quý vị để ngăn chặn sự lan truyền của tin đồn và cách phát hiện những trò gian lận.

Nhận các hướng dẫn cơ bản về cách bảo vệ đồ vật có giá trị của gia đình bạn như ảnh, sách cũng như các tài liệu và giấy tờ quan trọng sau thảm họa.

Cập nhật lần cuối