Thanh Toán cho Bên Thụ Thác và Chính Quyền Tiểu Bang, Địa Phương, Bộ Tộc & Lãnh Thổ

Nếu quý vị là một bên thụ thác, nhà cung ứng, chính quyền tiểu bang, địa phương hoặc lãnh thổ, vui lòng điền và bao gồm mẫu đơn Trả Lại Tiền cho FEMA với tất cả các khoản thanh toán và email đến: FEMA Finance Accounts Receivable to ensure proper credit.

Các Cách Gửi Thanh Toán

Cách Thanh ToánMethod
Thanh Toán ACH cho FEMA:
Vui lòng bao gồm thông tin sau đây khi gửi thanh toán ACH cho FEMA.
Thông Tin Chi Tiết Đầu Vào (Thông Tin FEMA)

ABA Công Ty Nhận: 0510-3670-6

Số Tài Khoản: 540048

Số Tiền (Cung Cấp Bởi Bên Gửi)

Số Danh Định Cá Nhân

Tên của Cá Nhân
Chuyển Ngân Fed Wire choFEMATổ Chức Tài Chính Bên Nhận:
021030004 TREAS NYC

Bên Thụ Hưởng:
FEMA

Số Tài Khoản:
70070002
Séc hoặc Phiếu Gửi Tiền Trả Cho FEMAThư Thường
FEMA
P.O. Box 6200-16
Portland, OR 97228-6200
Séc hoặc Phiếu Gửi Tiền Trả Cho FEMAThanh Toán Qua Công Ty Chuyển Phát (ví dụ như UPS, DHS, và FedEx):
US BANK - Government Lockbox
Attn: DHS-FEMA - 6200-16
17650 NE Sandy Blvd.
Portland, OR 97230
Điện thoại1-866-804-2469
Cập nhật lần cuối