U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

Thanh Toán cho Bên Thụ Thác và Chính Quyền Tiểu Bang, Địa Phương, Bộ Tộc & Lãnh Thổ

Nếu quý vị là một bên thụ thác, nhà cung ứng, chính quyền tiểu bang, địa phương hoặc lãnh thổ, vui lòng điền và bao gồm mẫu đơn Trả Lại Tiền cho FEMA với tất cả các khoản thanh toán và email đến: FEMA Finance Accounts Receivable to ensure proper credit.

Các Cách Gửi Thanh Toán

Cách Thanh ToánPhương thức
Thanh Toán ACH cho FEMA:
Vui lòng bao gồm thông tin sau đây khi gửi thanh toán ACH cho FEMA.
  • Thông Tin Chi Tiết Đầu Vào (Thông Tin FEMA)
  • ABA Công Ty Nhận: 0510-3670-6
  • Số Tài Khoản: 540048
  • Số Tiền (Cung Cấp Bởi Bên Gửi)
  • Số Danh Định Cá Nhân
  • Tên của Cá Nhân
Chuyển Ngân Fed Wire choFEMATổ Chức Tài Chính Bên Nhận:
021030004 TREAS NYC
Bên Thụ Hưởng (Số Tài Khoản):
D-70070002-FEMA
Séc hoặc Phiếu Gửi Tiền Trả Cho FEMAThư Thường
FEMA
P.O. Box 6200-16
Portland, OR 97228-6200
Séc hoặc Phiếu Gửi Tiền Trả Cho FEMAThanh Toán Qua Công Ty Chuyển Phát (ví dụ như UPS, DHS, và FedEx):
US BANK - Government Lockbox
Attn: DHS-FEMA - 6200-16
17650 NE Sandy Blvd.
Portland, OR 97230
Điện thoại1-866-804-2469
Last updated Aug 16, 2020