U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Lè ou wè .gov se sa ki fè konnen li ofisyèl.

Sitwèb pou gouvènman federal yo tèmine ak yon .gov oswa .mil. Anvan w pataje enfòmasyon delika, asire w ke ou sou yon sit gouvènman federal.

Https

Sit la sekirize.

Endikasyon https:// asire ke ou konekte sou sitwèb ofisyèl la e ke tout enfòmasyon ou bay yo kode epi transmèt defason sekirize.

Peman Benefisyè ak Gouvènman Eta, Lokal, Tribal ak Teritoryal

Si w se yon benefisyè, founisè, gouvènman eta, lokal oswa teritwa, tanpri
ranpli Fòmilè pou Retounen Kòb bay FEMA sa a epi mete l ak tout peman yo epi voye l nan yon imèl bay:  FEMA Finance Accounts Receivable

Fason pou Voye Peman W

Kijan pou PeyeMetòd
Peman ACH bay FEMA:
Tanpri mete enfòmasyon sa yo lè w ap soumèt peman ACH yo bay FEMA.
  • Enfòmasyon Detaye sou Antre a (enfòmasyon FEMA)
  • ABA Konpayi k ap Resevwa a: 0510-3670-6
  • Nimewo Kont: 540048
  • Montan (Ekspeditè a k ap bay li)
  • Nimewo Idantifikasyon Endividyèl
  • Non Endividyèl
Peman Atravè Viman Bankè bay FEMAEnstitisyon Finansye Moun k ap Resevwa a:
021030004 TREAS NYC
Benefisyè (Nimewo Kont):
D-70070002-FEMA
Chèk oswa Manda Peyab bay FEMAKourye Regilye
FEMA
P.O. Box 6200-16
Portland, OR 97228-6200
Chèk oswa Manda Peyab bay FEMAPeman atravè Lapòs (sa vle di, UPS, DHS ak FedEx):
US BANK - Government Lockbox
Attn: DHS-FEMA - 6200-16
17650 NE Sandy Blvd.
Portland, OR 97230
Telefòn1-866-804-2469
Last updated Aug 15, 2020