U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Lè ou wè .gov se sa ki fè konnen li ofisyèl.

Sitwèb pou gouvènman federal yo tèmine ak yon .gov oswa .mil. Anvan w pataje enfòmasyon delika, asire w ke ou sou yon sit gouvènman federal.

Https

Sit la sekirize.

Endikasyon https:// asire ke ou konekte sou sitwèb ofisyèl la e ke tout enfòmasyon ou bay yo kode epi transmèt defason sekirize.

Retounen Chèk Trezò Orijinal

Si w ap retounen yon chèk Trezò orijinal, tanpri asire ou mete sou tout korespondans:

  • Non w
  • Nimewo sekirite sosyal ou
  • Nimewo aplikasyon FEMA a

Epi voye l nan adrès sa a:

Department of the Treasury
ATTN: Treasury Check Return
P.O. Box 51318
Philadelphia, PA 19115

Last updated August 15, 2020