Hai trung tâm khôi phục thảm họa sẽ đóng cửa vào ngày 1 tháng 5

Release Date Release Number
DR-4757-MI NR-33
Release Date:
Tháng 4 29, 2024

LANSING, Michigan — Hai Trung tâm Phục hồi Thảm họa ở Wayne (Đông Nam) và Quận Wayne (Detroit) được lên kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn ngày 1 tháng 5.

Các trung tâm phục hồi giúp cư dân ở các quận Eaton, Ingham, Ionia, Kent, Livingston, Macomb, Monroe, Oakland và Wayne tiếp tục phục hồi sau những cơn bão dữ dội, lốc xoáy và lũ lụt vào ngày 24-26 tháng 8 năm 2023. 

Thời gian đăng ký hỗ trợ thiên tai liên bang kết thúc vào thứ Tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024.

Quý vị không cần phải đến trung tâm khôi phục thảm họa để đăng ký hỗ trợ của FEMA hoặc để kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của quý vị. 

Cách dễ nhất để liên lạc với FEMA là gọi Đường dây trợ giúp miễn phí theo số 800-621-3362. Các chuyên viên luôn sẵn sàng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối để giúp quý vị nộp đơn, trả lời câu hỏi của quý vị và cung cấp giới thiệu đến các nguồn lực. Phiên dịch ngôn ngữ có sẵn để giúp đỡ. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp như dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số của quý vị cho dịch vụ đó khi quý vị đăng ký. 

Quý vị cũng có thể truy cập trực tuyến vào DisasterAssistance.gov hoặc tải xuống Ứng dụng FEMA.

Hai trung tâm khôi phục thảm họa còn lại sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào lúc 6 giờ 30 chiều, thứ Tư, ngày 1 tháng 5. Chúng tọa lạc tại:

Wayne County Community College 
Cao đẳng cộng đồng quận Wayne 
Downriver Campus
21000 Northline Rd.
Taylor, MI 48180

Butzel Family Recreation Center
Trung tâm giải trí gia đình Butzel
7737 Kercheval Ave.
Detroit, MI 48214

Giờ làm việc là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 chiều Thứ Hai đến Thứ Bảy, ngoại trừ trung tâm Quận Wayne (Đông Nam) ở Taylor, đóng cửa lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu và Thứ Bảy. Cả hai trung tâm đều đóng cửa vào Chủ nhật. Quý vị có thể đến một trong hai trung tâm để được hỗ trợ cho đến ngày 1 tháng 5.

FEMA và các chuyên viên SBA tại các trung tâm khôi phục thảm họa có thể giúp quý vị tải lên tài liệu, trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin về các tài nguyên có sẵn. Các trung tâm đóng vai trò là cửa hàng một cửa cho những nạn nhân cần sự giúp đỡ trực tiếp. 

Để biết thêm thông tin về hoạt động khôi phục thảm họa ở Michigan, hãy truy cập www.fema.gov/disaster/4757

                                                                                           ###

FEMA không phân biệt đối xử khác nhau vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình trạng kinh tế. FEMA cung cấp hỗ trợ và dịch vụ miễn phí cho mọi người để giúp họ giao tiếp với chúng tôi và hiểu các chương trình của FEMA: 
•    Thông tin có sẵn bằng chữ nổi, in lớn hoặc âm thanh. 
•    Thông tin có sẵn ở các định dạng điện tử có thể truy cập trên trang mạng của FEMA. 
•    Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu hô/I đủ điều kiện. 
•    Thông dịch viên đa ngôn ngữ có trình độ. 
•    Thông tin được viết bằng các ngôn ngữ khác.

Nếu quý vị cần hỗ trợ để truy cập chương trình hoặc dịch vụ của FEMA hoặc chương trình hoặc dịch vụ do FEMA tài trợ hoặc muốn báo cáo mối quan tâm hoặc khiếu nại về phân biệt đối xử, vui lòng liên lạc với FEMA theo số (833) 285-7448 [Nhấn 1 cho tiếng Anh, 2 cho tiếng Tây Ban Nha, 3 cho Đường ngôn ngữ] hoặc gửi email FEMA-CivilRightsOffice@fema.dhs.gov.
 

Tags:
Cập nhật lần cuối