Mười Điều Cần Biết Về Trợ Giúp Thiên Tai Của Liên Bang

Release Date Release Number
DR-4757-MI NR-20
Release Date:
Tháng 3 20, 2024

LANSING, Michigan — Sự trợ giúp từ liên bang có thể giúp người dân Michigan ở các quận Eaton, Ingham, Ionia, Kent, Livingston, Macomb, Monroe, Oakland và Wayne phục hồi sau những cơn bão cuồng phong, lốc xoáy và lũ lụt xảy ra vào ngày 24-26 tháng 8 năm 2023.

Dưới đây là 10 sự thật cần biết về sự trợ giúp có thể có sẵn cho quý vị:

 1. Quý vị sẽ không lấy tiền cho việc nộp đơn xin. FEMA sẽ phân phối tiền cho mọi đương đơn hội đủ điều kiện bất kể là có bao nhiêu người nộp đơn.
 2. Trợ giúp của FEMA dành cho chủ nhà và người thuê nhà, bao gồm cả chủ sở hữu và người thuê nhà di động.
 3. Chủ nhà và người thuê nhà hội đủ điều kiện sẽ nhận được trợ giúp của FEMA dưới dạng các khoản trợ cấp không cần phải hoàn trả lại.
 4. Quý vị có thể nộp đơn xin trợ giúp của FEMA trước khi xử lý yêu cầu bảo hiểm của quý vị. Tuy nhiên, một khi quý vị nhận được thỏa thuận, hãy báo cáo cho FEMA. FEMA không thể nhân đôi quyền lợi từ các nguồn khác, vì vậy chúng tôi cần xem bảo hiểm của quý vị bao gồm những gì trước khi chúng tôi có thể xử lý đơn xin của quý vị.
 5. Trợ giúp của FEMA không phải đóng thuế và sẽ không ảnh hưởng đến việc hội đủ điều kiện nhận An sinh Xã hội, Medicaid hoặc các phúc lợi liên bang hoặc tiểu bang khác. 
 6. Quý vị có thể đặt câu hỏi và nhận trợ giúp trực tiếp khi nộp đơn xin trợ giúp tại Trung tâm Khôi phục Thảm họa. Hiện có 6 trung tâm đang làm việc: 
  • Chesterfield Township Fire Department Central Station (Ga Trung tâm Sở Cứu hỏa Thị trấn Chesterfield), 33991 23 Mile Road, Chesterfield, MI 48047.
  • Wayne County Community College Downriver Campus (Khuôn viên Downriver của Cao đẳng Cộng đồng Quận Wayne), 21000 Northline Road, Taylor, MI 48180. Trung tâm này đóng cửa lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu và Thứ Bảy.
  • Boston Township Hall ( Tòa Thị trấn Boston Township), 30 Center St., Saranac, MI 48881. Đóng cửa vĩnh viễn 6 giờ 30 tối, Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3.
  • Gibraltar City Hall (Tòa thị chính Gibraltar), 29450 Munro St., Gibraltar, MI 48173.
  • Kemeny Recreation Center (Trung tâm giải trí Kemeny), 2260 S.Fort St, Detroit, MI 48217.
  • South Lyon City Hall (Nam Lyon City Hall), 355 St. Warren, Nam Lyon, MI 48178. Đóng cửa vĩnh viễn 6 giờ 30 tối, Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3.

   Để biết địa điểm và giờ làm việc hiện tại, hãy truy cập fema.gov/drc.

 7. Nếu bảo hiểm của quý vị bị trì hoãn từ 30 ngày trở lên và quý vị cần tiền để di dời ngay lập tức, FEMA có thể giúp đỡ. Hãy gọi tất cả đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp như dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), dịch vụ điện thoại có chú thích hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số của quý vị cho dịch vụ đó khi quý vị gọi. Không giống như các khoản trợ cấp FEMA thông thường, loại hỗ trợ này phải được hoàn trả sau khi quý vị nhận được bảo hiểm.
 8. Nếu chiếc xe của quý vị bị hư hỏng do thảm họa, quý vị có thể đủ điều kiện nhận tiền để sửa chữa hoặc thay thế nó. Nộp đơn với FEMA trước, sau đó, nếu được giới thiệu, hãy nộp đơn xin Khoản vay Thảm họa Quản trị Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ để xác định tính hội đủ điều kiện. 
 9. Nếu FEMA giới thiệu quý vị đến Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA), quý vị nên nộp đơn. Các khoản vay thiên tai dài hạn, lãi suất thấp của SBA là nguồn quỹ phục hồi liên bang lớn nhất. Việc áp dụng cho phép FEMA đánh giá quý vị về nhiều loại hỗ trợ hơn. SBA có thể tăng số tiền vay của quý vị lên tới 20 phần trăm thiệt hại của quý vị để quý vị có thể cải thiện để làm cho ngôi nhà của quý vị an toàn hơn. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập SBA .gov/Disaster.
 10. Gọi 211 hoặc nộp đơn xin hỗ trợ thông qua một tổ chức hoặc cơ quan khác không tự động đăng ký quý vị với FEMA. Để đăng ký hỗ trợ của FEMA, hãy truy cập DisasterAssistance.gov, tải xuống Ứng dụng FEMA hoặc gọi Đường dây trợ giúp FEMA theo số 800-6 21-3362 từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối.

Để biết thông tin về hoạt động khôi phục thảm họa ở Michigan, hãy truy cập www.fema.gov/disaster/4757.

Tags:
Cập nhật lần cuối