Quận Martin đủ điều kiện được hưởng thêm Hỗ trợ Công đồng

Release Date Release Number
051
Release Date:
Tháng 11 11, 2022

BRANDON, Fla. – Quận Martin hiện đủ điều kiện để nhận khoản bồi hoàn cho việc dọn dẹp mảnh vỡ và sửa chữa hoặc thay thế các cơ sở công cộng bị thiệt hại do cơn bão Ian. Quận này trước đây đã được phê duyệt các biện pháp bảo vệ khẩn cấp.

Để biết thông tin mới nhất về sự phục hồi của Florida sau cơn bão Ian, hãy truy cập floridadisaster.org/infofema.gov/disaster/4673. Theo dõi FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter và tại facebook.com/fema.
 

Tags:
Cập nhật lần cuối