Konte Martin Elijib pou Asistans Piblik An Plis

Release Date Release Number
051
Release Date:
November 11, 2022

BRANDON, Fla. – Konte Martin elijib kounye a pou resevwa ranbousman pou retire debri ak reparasyon oswa ranplasman enstalasyon piblik Siklòn Ian te domaje. Yo te deja apwouve pou mezi pwoteksyon ijans yo.

Pou w jwenn dènye enfòmasyon sou rekiperasyon Florida apre siklòn Ian, ale sou floridadisaster.org/info ak fema.gov/disaster/4673. Swiv FEMA Region 4(@femaregion4) / Twitter ak sou facebook.com/fema.

Tags:
Dènye mizajou