Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa của FEMA tại St. Louis đóng cửa vào ngày 7 tháng Mười Một

Release Date Release Number
25
Release Date:
Tháng 11 1, 2022

Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa (Disaster Recovery Center, hay DRC) trong Ranken Technical College tại St. Louis sẽ đóng cửa vào ngày thứ Hai, 7 tháng Mười Một lúc 5:00 chiều. Ngày 7 tháng Mười Một cũng là ngày hết hạn nộp đơn xin hỗ trợ liên bang cho những người tại St. Louis, Quận St. Louis và Quận St. Charles bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão tố và lũ lụt ngày 25-28 tháng Bảy. 
 

Ranken Technical College 

Mary Ann Lee Technology Center

1313 N. Newstead Ave.

St. Louis, MO 63113

(Ở góc đường Newstead và Page)

Đóng cửa vĩnh viễn vào ngày thứ Hai, 7 tháng Mười Một lúc 5:00 chiều.

Ngoài việc nộp đơn xin hỗ trợ tại DRC, thì có vài cách khác cho người thuê và chủ nhà bị ảnh hưởng bởi bão tố và lũ lụt tháng Bảy để nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA trước ngày hết hạn 7 tháng Mười Một.

  • Nếu quý vị sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua video (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, thì cho FEMA số điện thoại dùng cho dịch vụ này. Đường Dây Giúp Đỡ làm việc 7 ngày trong tuần. Nhấn số 2 để được kết nối với người thông ngôn nói tiếng Tây Ban Nha và số 3 cho ngôn ngữ của quý vị

Cũng có hỗ trợ pháp lý miễn phí dành cho những người ở St. Louis, Quận St. Louis và Quận St. Charles cần được giúp đỡ cho các vấn đề liên quan đến lũ lụt, như hợp đồng sửa chữa nhà và nộp đơn xin bảo hiểm bồi thường, các vấn đề về chủ nhà và thay thế các tài liệu pháp lý.

  • Cư dân tại St. Louis có thể gọi số 800-829-4128 để nhắn tin về các vấn đề pháp lý đang có từ những hư hỏng do lũ lụt gây ra. Nhớ bao gồm họ tên, số điện thoại của quý vị và quận nơi quý vị cư ngụ. Các luật sư tình nguyện của Missouri sẽ hồi đáp cho quý vị ngay khi họ có thể gọi. Xem các chi tiết trên mạng lưới: https://news.mobar.org/free-legal-assistance-available-to-st-louis-area-flood-victims/

Theo dõi chúng tôi trên Twitter @MOSEMA@FEMARegion7 để biết thông tin cập nhật.

Xem thông tin mới nhất tại Recovery.MO.govFEMA.gov/disaster/4665.

Chúng tôi có trợ cấp phục hồi thảm họa bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, phái tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh.

Tags:
Cập nhật lần cuối