Chương Trình Gia Cư Trực Tiếp từ Bão Ida được Gia Hạn Thêm

Release Date Release Number
MA-084
Release Date:
Tháng 10 26, 2022

BATON ROUGE, La. – FEMA đã chấp thuận gia hạn thêm sáu tháng cho chương trình Gia Cư Trực Tiếp cho những người sống sót nào đủ điều kiện từ cơn bão Ida, theo yêu cầu gia hạn từ Văn Phòng An Ninh Nội Địa và Chuẩn Bị Khẩn Cấp của Thống Đốc Louisiana (Governor’s Office of Homeland Security and Emergency Preparedness, hay GOHSEP).

  • Trước khi gia hạn, chương trình đã được ấn định kết thúc vào ngày 28 tháng Hai, 2023, 18 tháng sau tuyên bố về thảm họa lớn (khoảng thời gian 18 tháng được xác định theo luật liên bang).
  • Vào ngày 16 tháng Chín, 2022, GOHSEP yêu cầu gia hạn thêm sáu tháng, từ ngày 28 tháng Hai, 2023 đến ngày 29 tháng Tám, 2023.
  • Vào ngày 20 tháng Mười, 2022, FEMA đã chấp thuận gia hạn thêm sáu tháng, cho phép chương trình Gia Cư Trực Tiếp tiếp tục hoạt động đến ngày 29 tháng Tám, 2023 trong các giáo xứ sau đây: Jefferson, Lafourche, Livingston, Plaquemines, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John the Baptist, Tangipahoa và Terrebonne.

 

FEMA cam kết cung cấp gia cư  tạm thời cho những người sống sót đủ điều kiện từ bão Ida khi họ tiếp tục phục hồi lâu dài. Kể từ khi Ida ập vào, FEMA đã cấp gia cư cho hơn 3,800 gia đình vào ở trong nhà di động, xe kéo du lịch và gia cư sẵn sàng vào ở khác.

Thông tin nhanh kể từ ngày 24 tháng Mười

3,812 gia hộ cư ngụ trong nhà do FEMA cấp.

557 gia hộ đã dời đi

3,255 gia hộ còn cư ngụ trong các nhà của FEMA.

Các câu hỏi về phương tiện truyền thông có thể được chuyển đến Quày Tin Tức của FEMA tại Louisiana:

Tags:
Cập nhật lần cuối