Mưa Lạnh Đình Trệ Việc Mở Cửa của Các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa trên toàn Louisiana cho đến 11:30 sáng.

Release Date Release Number
MA-060
Release Date:
Tháng 1 20, 2022

BATON ROUGE, La. – Thời tiết mưa lạnh và có thể gây nguy hiểm trên đường xá sẽ làm đình trệ việc mở cửa tại các trung tâm phục hồi thảm họa của FEMA vào thứ Sáu, ngày 21 tháng Giêng. Các trung tâm hiện mở cửa lúc 11:30 sáng.

Các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa (Disaster Recovery Center, hay DCR) sẽ làm việc giờ bình thường vào sáng thứ Bảy. DCR mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9:00 sáng đến 6:00 chiều., thứ Bảy từ 9:00 sáng đến 2:00 trưa; đóng cửa Chủ Nhật.

Tại các trung tâm, người sống sót có thể được hỗ trợ nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa, đăng tải tài liệu và được trả lời các thắc mắc về hỗ trợ thảm họa liên bang.

Xin vào FEMA.gov/DRC để xem danh sách tất cả DRC nào mở cửa tại Louisiana và các chi tiết khác. Hoặc kiểm tra ứng dụng của FEMA (dưới tựa đề Disaster Resources (Các Nguồn Tham Khảo về Thảm Họa), chọn Talk to FEMA in Person (Hỏi trực tiếp FEMA). Tất cả các trung tâm sẽ tuân theo các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Các nhân viên, người thiện nguyện và người sống sót đều phải mang khẩu trang. 

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 1 21, 2022