FEMA Gia Hạn Thêm Thời Gian Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ Công Cộng cho Bão Ida cho đến ngày 11 tháng Hai, 2022

Release Date Release Number
MA-055
Release Date:
Tháng 12 27, 2021

BATON ROUGE, La. – FEMA đã gia hạn thêm thời gian nộp đơn xin trợ cấp Hỗ Trợ Công Cộng cho Bão Ida. Ngày hết hạn mới là ngày 11 tháng Hai, 2022.

Chương Trình Hỗ Trợ Công Cộng (Public Assistance, hay PA) cấp tiền hỗ trợ của FEMA cho chính quyền địa phương, tiểu bang và các cơ quan của họ, các nơi thờ phượng và một số cơ quan tư, vô vụ lợi khác nộp đơn sau tuyên bố thảm họa.

Các cộng đồng, cơ quan vô vụ lợi và nơi thờ phượng nào muốn nộp đơn xin trợ cấp PA, nên liên lạc với ban quản lý khẩn cấp tại địa phương hoặc tiểu bang của họ để bắt đầu tiến trình và nộp mẫu đơn Xin Hỗ Trợ Công Cộng. Chúng tôi khuyến khích nơi nộp đơn nên nộp trực tuyến tại FEMA Grants Portal để được cứu xét nhanh hơn.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 12 29, 2021