FEMA Đang Tuyển Dụng - Hãy Tham Gia Nhóm Phục Hồi Bão Ida

Release Date Release Number
NR-032
Release Date:
Tháng 12 2, 2021

BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency, hay FEMA) hiện cần tuyển dụng tạm thời cư dân tại Louisiana để hỗ trợ cho đáp ứng thảm họa và nỗ lực phục hồi. Nhân viên được tuyển dụng tại địa phương phải là cư dân giúp đỡ cho việc phục hồi của cộng đồng, và giúp các công dân như họ trong tiến trình phục hồi. Hãy ghi danh cho cơ hội thật thú vị này!

Quý vị có thích làm việc ngoài trời để bảo đảm là vật liệu được gởi đến đúng nơi họ cần? Quý vị có thích theo dõi các dự án đang thực hiện để bảo đảm đã hoàn tất theo đúng từng chi tiết không? Hoặc là quý vị muốn làm việc bên trong với ban điều hành để bảo đảm giúp cư dân. Có loại công việc khác nhau mà chúng tôi đang tuyển dụng để hỗ trợ cho nhu cầu phục hồi trong cộng đồng, hầu hết là tại Baton Rouge, có thể hợp với khả năng của quý vị.

Hãy tìm trong current FEMA positions on USAJobs.gov (Công việc hiện được FEMA tuyển dụng) (được cập nhật hàng ngày).

Hầu hết các nhân viên tạm thời tại địa phương được tuyển dụng qua tiến trình tuyển dụng sâu sắc hơn. Thời hạn làm việc của một người được thuê ở địa phương là 120 ngày, mặc dù thời hạn này có thể được gia hạn theo từng 120 ngày. Vào các đường nối ở trên để biết thêm thông tin, bao gồm trách nhiệm công việc và lương bổng.

FEMA là chủ hãng thuê mướn bình đẳng. Lương bổng cạnh tranh với giá trả tại địa phương.

Điều Kiện Thuê Mướn:

  • Quý vị phải là công dân Mỹ thì mới được cứu xét cho việc làm này.
  • Quý vị phải được qua cuộc điều tra lý lịch.
  • Nam giới sinh sau ngày 31 tháng Chạp, 1959 phải có ghi danh cho nghĩa vụ quân sự.
  • Duyệt qua các văn bản về việc làm để biết thêm điều kiện tuyển dụng.

 

Vào mạng lưới fema.gov/careers để xem bảng yết thị tuyển dụng người của FEMA

Tags:
Cập nhật lần cuối