Sau Ba Tháng kể từ Bão Ida, Cư Dân Louisiana Đã Được Hỗ Trợ Liên Bang hơn $2.5 Tỷ

Release Date Release Number
NR-031
Release Date:
December 1, 2021

BATON ROUGE, La. – Bão Ida vào đất liền gần Port Fourchon, Louisian đã ba tháng, đây là một cơn bão mạnh thứ năm trong Hoa Kỳ. Cư dân Louisiana đang xây cất lại và đã được cấp hơn $2.5 tỷ từ các quỹ, tiền vay và bảo hiểm để hỗ trợ cho việc phục hồi đang tiến diễn.

Thành Tích Đáng K

 • Cho đến nay, tiền hỗ trợ liên bang đã lên hơn $2.5 tỷ cho người sống sót, bao gồm:
  • $1.1 tỷ tiền vay Cơ Quan Tiểu Thương với lãi xuất thấp cho gia đình và doanh nghiệp.
  • $580 triệu tiền hỗ trợ gia cư cho chủ nhà và người thuê.
  • $441 triệu cho hỗ trợ các nhu cầu khác, kể cả thuốc men, thay thế xe cộ, và dọn dẹp.
  • $513 million cho bồi hoàn theo Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia.
  • $2.7 triệu cho đơn xin bồi hoàn Bảo Hiểm Thất Nghiệp do Thiên Tai.
 • 25 Trung Tâm Phụ Hồi Thảm Họa được thiết lập trong toàn Louisiana, 8 trung tâm hiện nay vẫn còn mở cửa, và sẵn sàng để hỗ trợ người sống sót.
  • Hơn 552,000 cư dân Louisiana đã được chấp thuận cho hỗ trợ cá nhân, trong khi nhân viên của FEMA đã đến gõ cửa 186,000 căn nhà trong các giáo xứ bị thảm họa.
 • Tại thời điểm cao nhất, 22,183 người sống sót đã được lưu trú tạm thời trong các khách sạn và các nơi chuyển tiếp khác.
 • Chuyên Gia Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA đã hướng dẫn miễn phí cách xây cất lại và cố vấn sửa chữa cho hơn 14,608 người sống sót.
 • 152,142 người sống sót đã được hỗ trợ thuê nhà nhanh chóng khi bị cúp điện, nhà không thể vào được hoặc bị hư hại.
  • 96,941 người nộp đơn có lợi tức thấp có thể bị đình trệ hỗ trợ hoặc không được hỗ trợ gì cả.
 • $27.8 triệu tiền hỗ trợ công cộng cho chánh quyền và các cơ quan phi lợi nhuận địa phương.
 • “Chương trình Mái Nhà Xanh (Blue Roof)” do Công Binh Hoa Kỳ (U.S. Army Corps of Engineers) đã lợp được 33,625 ngôi nhà, giúp cho người sống sót ở an toàn trong ngôi nhà của họ trong lúc thực hiện những sửa chữa lâu dài.
  • USACE, cộng tác với FEMA và tiểu bang Louisiana, đã khởi động một chương trình thí điểm để tìm các lựa chọn lợp mái nhà tạm thời cho những ngôi nhà có thể không đủ tiêu chuẩn cho Blue Roof.
   • Chương trình này gọi là Bọc Mái Nhà (Roof Wrap), tập trung vào việc sử dụng tiếp liệu bọc co lại để lắp bên dưới của mái nhà bằng các dây lông, sau đó hâm nóng để chúng co lại và tạo thành chất cản nước.
Tags:
Cập nhật lần cuối December 2, 2021