Bản Dữ kiện: Thu mua lại Nhà ở sau một Vụ Lũ lụt

Release Date Release Number
DR-4393-NC FS 062
Release Date:
Tháng 11 15, 2018

Nếu nhà của quý vị bị ngập lụt do Trận Cuồng phong Florence hoặc đã bị tràn ngập nhiều lần trong quá khứ và quý vị đang hy vọng mua lại, có một số thông tin quan trọng quý vị nên biết.

 

Sau khi Tổng Thống ban hành tuyên bố thảm họa, các viên chức địa phương có thể quyết định yêu cầu ngân sách từ tiểu bang để mua lại các tài sản bị ngập lụt hoặc được xác định là bị hư hại đáng kể.

 

Quyết định cung cấp các khoản mua lại được thực hiện bởi tiểu bang sử dụng ngân sách mà FEMA phân bổ thông qua Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ để giảm tổn thất thảm họa trong tương lai.  Bảy mươi lăm phần trăm của bất kỳ chi phí mua lại nào được FEMA thanh toán và phần còn lại được trả bởi tiểu bang và / hoặc chính quyền địa phương.

 

Đây không phải là một quá trình đơn giản và đòi hỏi sự đồng ý của các viên chức chính quyền địa phương của quý vị, tiểu bang và FEMA.  Điều quan trọng cần lưu ý là nhiều tài sản bị ngập lụt không hội đủ điều kiện để mua lại, tài trợ bị hạn chế và yêu cầu tài trợ có thể vượt quá nguồn lực sẵn có.

 

Mua lại là tự nguyện và không ai được yêu cầu bán tài sản của họ.  Đó là một quá trình dài và nhiều yếu tố được cân nhắc trước khi một quyết định được đưa ra.  Các yếu tố gì?

 

  • Sau một thảm họa, tiểu bang đặt ra các ưu tiên cho việc chi tiêu các ngân sách giảm thiểu của FEMA và điều này có thể hoặc không bao gồm việc mua lại các tài sản.
  • Các viên chức địa phương sẽ đưa ra quyết định có yêu cầu nguồn vốn từ tiểu bang để có được tài sản bị ngập lụt và chủ sở hữu quan tâm đến việc mua lại sẽ thể hiện sự quan tâm của họ thông qua người quản lý khẩn cấp địa phương hoặc quản trị viên vùng ngập lụt.
  • Tiểu bang sẽ xem xét các yêu cầu và sẽ xác định các cộng đồng sẽ được xem xét để mua lại.
  • Các cộng đồng quan tâm đến việc mua lại sẽ gửi thư cho tiểu bang và tiểu bang sẽ xem xét các đề xuất.
  • FEMA sẽ xem xét tất cả các đề xuất và đảm bảo rằng chúng tuân theo quy định và có hiệu quả về môi trường và hiệu quả về chi phí.

Làm cách nào để biết liệu tài sản của tôi có hội đủ điều kiện hay không?

 

Các viên chức địa phương sẽ quyết định xem nhà ở của quý vị có được bao gồm trong yêu cầu mua lại này hay không. Mục đích của việc mua lại là để giảm thiểu thiệt hại lũ lụt trong tương lai.  Để hội đủ điều kiện, các tài sản thường nằm trong các Khu Vực Nguy Hiểm Đặc Biệt Lũ Lụt và là nơi ở chính thức.

 

Nhà của tôi được xác định là hội đủ điều kiện, vậy tiếp theo phải  làm gì?

 

Nếu một căn nhà hội đủ điều kiện để mua lại, chủ nhà được cung cấp một giá trị thị trường trước thiên tai như được xác định bởi một thẩm định viên được chứng nhận.  Có một quy trình kháng cáo có thể sử dụng cho các chủ nhà không đồng ý với giá trị thẩm định.

 

Trước khi chủ nhà có thể nhận tiền, tiền nhận được và không được sử dụng để sửa chữa nhà từ chương trình Trợ cấp Cá nhân của FEMA hoặc bảo hiểm lũ lụt đã được khấu trừ.   Chủ nhà được khuyến khích mạnh mẽ để giữ tất cả các hóa đơn để sửa chữa mà họ đã thực hiện để đảm bảo tính chính xác của các khoản khấu trừ.

 

Nếu chủ nhà vẫn nợ một khoản thế chấp tại nhà, số dư nợ sẽ được khấu trừ và trả cho nợ. Sau khi các khoản thanh toán bắt buộc đã được thực hiện, cấu trúc này sau đó bị phá hủy và đất đai được giao cho chính quyền địa phương với việc sử dụng nó bị hạn chế cho vùng đất trống. Đất đai vẫn phải để trống vĩnh viễn.

 

Các dự án không được phê duyệt vì tài trợ giới hạn được lưu giữ trong hồ sơ trong trường hợp khi tài trợ có thể sử dụng trong tương lai.

 

###

 

Tags:
Cập nhật lần cuối