Các Trung tâm Phục hồi Thảm họa Đóng cửa vào dịp Lễ Tạ Ơn

Release Date Release Number
NR-112
Release Date:
Tháng 11 20, 2017

AUSTIN, Texas - Tất cả các Trung tâm Phục hồi Thảm họa (Disaster Recovery Centers, DRC) của Tiểu bang Texas/Liên bang sẽ đóng cửa vào dịp lễ Tạ ơn ngày thứ Năm và thứ Sáu, 23 và 24 tháng 11 năm 2017.  Các trung tâm sẽ mở cửa rtowr lại vào thứ Bảy, ngày 25 tháng 11.

 

Những người sống sót sau thảm hoạ có thể đến bất kỳ trung tâm nào để được hỗ trợ. Địa điểm các trung tâm phục hồi khác có sẵn trực tuyến tại www.fema.gov/DRC.

 

Để biết thêm thông tin về Cơn bão Harvey và sự phục hồi của Texas, hãy truy cập trang web về thảm họa của Cơn bão Harvey tại www.fema.gov/disaster/4332, trang Facebook tại http://www.facebook.com/FEMAharvey, tài khoản Twitter FEMA Region6 Twitter tại twitter.com/FEMARegion6, hoặc trang web của Phòng Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp của Texas tại www.dps.texas.gov/dem/.

 

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 18, 2021