Hãy làm bản sao: Gìn giữ hồ sơ an toàn và dễ lấy

Release Date Release Number
TRO-NR-88
Release Date:
Tháng 4 4, 2019

AUSTIN, Texas — Nếu xảy ra thiên tai, quý vị có thể ôm đồm nhiều việc, hãy biết chắc là quý vị và người thân được an toàn và có đầy đủ đồ đạc cần thiết để sống còn. Quý vị sẽ không có đủ thì giờ gom góp đồ đạc có thể cần thiết sau này, để khởi sự tiến trình phục hồi.


Hãy sắp sẵn các giấy tờ quan trọng về tài chánh, hồ sơ y tế và các số điện thoại liên lạc,
thì sẽ giúp giảm căng thẳng, trong những ngày khó khăn sau một tai họa. Điều này cũng
sẽ giúp quý vị khởi sự tiến trình phục hồi nhanh và hữu hiệu.


Hãy biết chắc là hồ sơ quan trọng của quý vị được cất giữ an toàn và dễ lấy, bằng cách
làm theo các đề nghị này:

 

 1. Cất giữ một tập hồ sơ (binder) giấy tờ quan trọng ở trong một hộp chống lửa (fireproof) và chống nước (waterproof), hoặc để ở chỗ an toàn trong nhà quý vị. Cất giữ tập hồ sơ này kế bên hộp dụng cụ khẩn cấp (emergency kit), để quý vị có thể chụp lấy hai thứ này cùng lúc, khi có biến.
  Để  biết cách sắp sẵn một hộp dụng cụ khẩn cấp, hãy ghé https://go.usa.gov/xEsEJ.
 2. Đồng thời cất giữ các bản sao giấy tờ của quý vị ở một chỗ bên ngoài, như hộp
  ký gởi an toàn (safe deposit box), nơi làm việc, hoặc nhà một người bạn tin cậy.
 3. Làm thành các bản điện tử, lưu giữ trong flash drive hoặc CD, để chung trong
  tập hồ sơ của quý vị.
 4. Đồng thời đưa vào một trang web lưu trữ tài liệu điện tử, hoặc đơn giản là email các bản sao cho chính mình.

 

 

Khi gom góp tài liệu để cất giữ trong tập hồ sơ của quý vị, phải bao gồm các thứ giấy tờ này:

 • Hồ sơ quan trọng như giấy khai sinh, hôn thú, giấy nhận con nuôi, giấy thông hành (passport), thẻ An Sinh Xã Hội, v.v.
 • Danh sách các thứ thuốc tây, dị ứng và dụng cụ y khoa
 • Giấy chủ quyền, giấy tờ mua nhà, giấy cho thuê và giấy tờ vay nợ
 • Các hợp đồng bảo hiểm
 • Hình ảnh đồ đạc và bàn ghế có giá trị, mà quý vị muốn ghi trong đơn xin bồi thường 
 • Giấy tờ làm chủ thú vật nuôi trong nhà, hồ sơ chích ngừa và thẻ ID đeo cổ
 • Giấy đăng bộ và giấy chủ quyền xe
 • Điện thoại và địa chỉ liên lạc các bác sĩ, thân nhân, chủ nợ và công ty điện nước.
 • Dữ kiện về trương mục ngân hàng, hưu bổng, đầu tư và thẻ tín dụng (credit card),
  và các số điện thoại liên lạc
 • Di chúc và hồ sơ hoạch định bất động sản
 • Tiền mặt (máy ATM và thẻ tín dụng có thể không hoạt động)

 

Để biết thêm về cách bảo vệ hồ sơ của quý vị, hãy ghé https://go.usa.gov/xEsPt.

Để có thêm tin tức về trận Bão Harvey và sự phục hồi ở Texas, ghé trang web về thiên tai Hurricane Harvey tại www.fema.gov/disaster/4332, Facebook tại www.facebook.com/FEMAHarvey, trương mục Twitter của FEMA Region 6  tại www.twitter.com/FEMARegion6 Hoặc trang web của cơ quan Texas Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp, Texas Division of Emergency Management website www.dps.texas.gov/dem.

Tags:
Cập nhật lần cuối