Sự trợ giúp vẫn còn sau khi Trung tâm Khắc phục Thiệt hại Thiên tai Đóng cửa Tại Quận Liberty

Release Date Release Number
NR 122
Release Date:
Tháng 11 29, 2017

AUSTIN, Texas – Tiểu Bang Texas / Trung tâm Khắc phục Thiệt hại Thiên tai Liên bang (DRC) tại thành phố Dayton sẽ đóng cửa vĩnh viễn lúc 6 giờ chiều. Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2017. Tuy nhiên, sự trợ giúp chỉ là một cú nhấn con chuột vi tính, gọi điện thoại hoặc gõ vào ứng dụng FEMA.

 

Trung tâm nằm ở địa điểm sau đây:

 

Liberty County

Dayton Chamber of Commerce

801 S. Cleveland

Ste. B, Room 301 & 302

Dayton TX 77535

 

Các cá nhân và doanh nghiệp trong các quận nằm trong vùng được tuyên bố thiên tai trong tiểu bang Texas cho cơn bão Harvey gây ra và lũ lụt tiếp theo vẫn có thể được sự trợ giúp và ghi danh nếu họ không làm như vậy theo những cách sau:

 

  • Truy cập tại DisasterAssistance.gov.
  • Hãy gọi Đường dây Trợ giúp FEMA tại số 800-621-3362 (tiếng nói, Dịch vụ 711/VRS-Video Relay Service) (Dịch vụ TTY: 800-462-7585). Có nhiều nhân viên tổng đài đa ngôn ngữ (nhấn số 2 cho tiếng Tây Ban Nha).
  • Qua các ứng dụng FEMA app, dành cho thiết bị thông minh Apple Android. Vào trang này để tải về: fema.gov/mobile-app.
  • Hãy tới bất kỳ trung tâm khắc phục thiệt hại thiên tai nào vẫn còn mở. Địa điểm của các trung tâm khắc phục khác có thể được tìm thấy trực tuyến tại www.fema.gov/DRC.

 

Chủ nhà, người thuê nhà và doanh nghiệp trong các quận Aransas, Austin, Bastrop, Bee, Brazoria, Caldwell, Calhoun, Chambers, Colorado, DeWitt, Fayette, Fort Bend, Galveston, Goliad, Gonzales, Grimes, Hardin, Harris, Jackson, Jasper, Jefferson, Karnes, Kleberg, Lavaca, Lee, Liberty, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, Sabine, San Jacinto, San Patricio, Tyler, Victoria, Walker, Waller Wharton có thể hội đủ điều kiện cho sự giúp đỡ.

 

Để biết thêm thông tin về việc phục hồi cho Cơn bão Harvey và Texas, hãy truy cập trang mạng thiên tai do Cơn bão Harvey tại  www.fema.gov/disaster/4332, trang Facebook tại www.facebook.com/FEMAharvey, tài khoản Twitter FEMA Vùng 6 tại twitter.com/FEMARegion6, hoặc trang mạng của Ban Quản lý Khẩn cấp của Texas tại www.dps.texas.gov/dem/.

Tags:
Cập nhật lần cuối