U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Trợ Cấp Thuê Nhà của FEMA Có Thể Là Giải Pháp Nhà Ở Có Giá Trị đối với Người Sống Sót Sau Bão Laura

Release Date Release Number
NR 017

BATON ROUGE, La. – Cư dân Louisiana bị mất nhà do Bão Laura có thể thấy trợ cấp thuê nhà FEMA là một cách quan trọng để thực hiện kế hoạch phục hồi của mình.

 

Trợ cấp thuê nhà FEMA là trợ cấp tạm thời cho người sống sót để trả tiền để có nơi ở trong khi họ thực hiện các kế hoạch nhà ở lâu dài chẳng hạn như sửa chữa hoặc xây lại nhà.

 

Các phương án gồm có thuê căn hộ, nhà hoặc rơmoóc di động có thể giúp cho người sống sót ở gần chỗ làm, trường học, nhà hoặc nơi cầu nguyện của mình. Người sống sót có thể tìm chỗ bằng cách tìm kiếm trực tuyến hoặc trên báo địa phương.

 

Có thể sử dụng các khoản tiền để đặt cọc, trả tiền thuê nhà và chi phí dịch vụ tiện ích thiết yếu như điện, ga và nước. Không được sử dụng chúng để trả tiền truyền hình cáp hay Internet.

 

Người sống sót nào sống ở các quận Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, Cameron, Grant, Jackson, Jefferson Davis, Lincoln, Morehouse, Natchitoches, Ouachita, Rapides, Sabine, Union, Vermilion, Vernon hoặc Winn, thực hiện theo các bước này nếu nhà của quý vị không thể sử dụng được và quý vị cần một chỗ ở:

 

  • Người sống sót cần phải nộp yêu cầu bảo hiểm cho công ty bảo hiểm của mình. Họ nên hỏi đại lý bảo hiểm của chủ nhà nhà hoặc người thuê nhà về bảo hiểm chi phí sinh hoạt bổ sung, hay ALE, trong hợp đồng bảo hiểm của họ, có thể hỗ trợ chuyển sang chỗ ở tạm thời.
  • Người sống sót cũng nên đăng ký nhận hỗ trợ của FEMA. Nếu họ có bảo hiểm, họ cần phải nộp các giấy tờ thanh toán để xem xét trước khi FEMA có thể xác định tư cách đủ điều kiện của họ. Nếu hợp đồng bảo hiểm của họ không gồm có ALE, hoặc nếu họ sử dụng hết bảo hiểm này và họ vẫn không thể sử dụng căn nhà, họ có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thuê nhà của FEMA. Họ có thể đăng ký bằng cách truy cập disasterassistance.gov, tải ứng dụng FEMA xuống hoặc bằng cách gọi cho đường dây trợ giúp theo số 800-621-3362 hoặc TTY 800-462-7585. Những người sống sót nào sử dụng Dịch Vụ Chuyển Tiếp 711 hoặc Chuyển Tiếp Video có thể gọi số 800-621-3362.
  • Thanh tra viên của FEMA sẽ liên lạc đương đơn qua điện thoại để đặt ra các câu hỏi về loại và mức độ thiệt hại. FEMA có thể cần phải tiến hành kiểm tra từ xa nếu đương đơn báo cáo rằng họ không thể hoặc có thể không sống an toàn được trong nhà của mình. Điều quan trọng là FEMA phải có thể liên hệ đương đơn.  Các cuộc gọi từ FEMA có thể đến từ một số máy lạ.

 

Những nạn nhân sống sót nên giữ biên lai trong ba năm để cho biết họ đã sử dụng các khoản trợ cấp của Cơ quan FEMA như thế nào. Nếu tiềnt rợ cấp không được sử dụng như mô tả trong thư này, người sống sót có thể phải trả lại cho FEMA và có thể bất điều kiện nhận thêm trợ cấp liên bang để giúp họ phục hồi sau Bão Laura.

 

Kiểm Tra Nhà Từ Xa và COVID-19

Do dịch bệnh COVID-19, việc kiểm tra nhà có thể được tiến hành từ xa qua điện thoại. Kiểm tra từ xa cung cấp một cách mới để đánh giá thiệt hại tương đương với kiểm tra trực tiếp, truyền thống. Chúng đẩy nhanh việc cung cấp hỗ trợ phục hồi cho người sống sót dựa trên điều kiện nhận hỗ trợ của họ.

 

Người sống sót nào có thiệt hại nhỏ và có thể sống trong nhà mình sẽ không tự động được lên lịch kiểm tra nhà sau khi đăng ký với FEMA. Người sống sót nào phát hiện thiệt hại đáng kể do thảm họa sau khi đăng ký có thể yêu cầu kiểm tra.

 

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập www.fema.gov/disaster/4559 hoặc theo dõi tài khoản Twitter của Cơ quan FEMA Vùng 6 tại twitter.com/FEMARegion6

Tags:
Last updated October 16, 2020