Các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa tại Louisiana Sẽ Mở Cửa vào Ngày Lễ Tổng Thống

Release Date Release Number
NR-050
Release Date:
Tháng 2 16, 2022

BATON ROUGE, La. – Các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa (Disaster Recovery Centers, hay DRC)  tại Louisiana sẽ mở cửa như thường lệ vào Ngày Lễ Tổng Thống, ngày Thứ Hai 21 tháng Hai. Các DRC mở cửa thứ Hai – thứ Sáu, 9:00 sáng đến 6:00 chiều, và thứ Bảy từ 9:00 sáng đến 2:00 trưa. Đóng cửa Chủ Nhật.

Các trung tâm này tọa lạc tại: 

LPG Government Complex     4876 LA-1        Raceland, LA  70394    

East Park Recreation Center (Bãi đậu xe)       107 Robert Street          Houma, LA 70363

Tất cả các trung tâm DRC sẽ tuân theo các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Tất cả những người đến viếng, nhân viên và người thiện nguyện đều phải mang khẩu trang.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 2 18, 2022