alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

New Jersey Remnants of Hurricane Ida

4614-DR-NJ
New Jersey

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Sep 1, 2021 - Sep 3, 2021

Ngày Công bố: Sep 5, 2021


Now Closed: Period to Apply for Disaster Assistance

alert - warning

The last day for individuals and families to apply for assistance after this disaster has passed. You are no longer able to begin a new claim.

To check the status on a previously submitted claim, visit DisasterAssistance.gov.

Tôi đã Đăng ký xin Hỗ trợ. Tiếp theo Là gì?

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ FEMA qua thư bưu điện Hoa Kỳ hay liên lạc bằng phương tiện điện tử. Quý vị có thể cần xác minh danh tính hay hoàn thành một cuộc kiểm tra nhà. Tất cả các cuộc kiểm tra nhà sẽ được thực hiện qua điện thoại do COVID-19 và sự cần thiết phải bảo vệ an toàn và sức khỏe cho lực lượng lao động của chúng tôi cũng như các nạn nhân.

Hoạt Động Tình Nguyện và Quyên Tặng

Quá trình phục hồi có thể sẽ cần nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp như quyên góp tiền, các vật dụng cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách để giúp những người khó khăn.

Tờ rơi "Hỗ trợ Sau một Thảm họa"

Được dịch sang 27 ngôn ngữ, tờ rơi “Hỗ trợ Sau một Thảm họa” là một công cụ có thể được chia sẻ trong cộng đồng quý vị để giúp mọi người hiểu về các kiểu Hỗ trợ của FEMA có thể sẵn có để hỗ trợ các cá nhân và gia đình trong quá trình phục hồi sau thảm họa.

Tải về Tờ rơi

Làm việc với FEMA

Nếu quý vị muốn cung cấp dịch vụ và hàng hóa được trả tiền trong quá trình cứu trợ thảm họa, hãy truy cập trang Làm việc với FEMA để bắt đầu.


FEMA Registration Deadline Extended to Jan. 5, 2022

Deadline to apply for assistance is Jan 4

New Jersey residents will have more time to register for assistance and visit FEMA Disaster Recovery Centers. The deadline for New Jersey homeowners and renters to apply for FEMA individual assistance for damage and losses from the remnants of Hurricane Ida has been extended to Jan. 5, 2022.

The extension provides more time for survivors living in counties designated for individual assistance including Bergen, EssexGloucesterHudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset, Union and Warren.

On-site Small Business Administration Representatives

Representatives are available to provide in-person assistance at Recovery Centers in the affected areas.

  • Click here, then scroll to “Locations to receive assistance” for locations and hours of operation of Hurricane Ida Recovery Centers in New Jersey
  • Email: disastercustomerservice@sba.gov
  • Call: 1-800-659-2955

Disaster Recovery Centers (DRC) 

Impacted survivors from the approved designated counties can visit the nearest DRC for help to apply for assistance. Representatives from FEMA, U.S. Small Business Administration, New Jersey State Office of Emergency Management and other state agencies are available at these centers to explain disaster assistance programs, answer questions about written correspondence and provide literature about repairs and rebuilding to make homes more disaster resistant.

Residents who previously registered for assistance do not need to visit the DRC, but can ask questions or seek further information in person at the DRC in addition to online or by phone.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $199,727,386.99
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $21,662,298.27
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $221,389,685.26
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 43714
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $654,241.85
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $302,568.73
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $1,912,495.18