Chương Trình Gia Cư Tạm Thời Trực Tiếp FEMA Tiếp Tục Tăng

Release Date Release Number
31
Release Date:
Tháng 1 6, 2021

SALEM, Ore – Khi các gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp tiếp tục phục hồi sau các trận cháy rừng tàn khốc vào tháng Chín, nhiệm vụ của chương trình Gia Cư Tạm Thời Trực Tiếp FEMA, là cung cấp gia cư tạm thời cho những người sống sót đủ điều kiện sau thảm họa ở các Quận Jackson, Lincoln, Linn và Marion, vẫn tiếp tục vững vàng.

Có ba mươi ba gia đình ở Quận Jackson có nhà bị hư hại nghiêm trọng hoặc bị phá hủy do cháy rừng trong năm nay đã được FEMA cho phép vào ở gia cư tạm thời. Những nhà ở này được đặt trong các công viên nhà di động RV ở Central Point và Gold Hill. Tại địa điểm Gold Hill, có ba mươi chín nhà ở đang được lắp đặt với nhiều giai đoạn khác nhau và đã có ba gia đình được phép vào ở.

Tại các quận Marion và Linn, hai dự án xây cất các địa điểm khu nhà ở tạm thời dự kiến bắt đầu vào đầu tháng Giêng. Tại Quận Lincoln, FEMA đang thương lượng để thuê một địa điểm đặt gia cư tạm thời cho khoảng 20 gia đình đủ điều kiện trong quận này.

Bắt đầu từ Đêm Giáng Sinh, các gia đình của người sống sót ở Quận Jackson sẽ bắt đầu được vào ở trong địa điểm gia cư đầu tiên của FEMA ở Thành Phố White. Địa điểm này sẽ có 23 nhà ở di động, một vài trong số này đã được xây cất theo Tiêu Chuẩn Dịch Vụ Thống Nhất của Liên Bang (Uniform Federal Accessibility Standard) cho người khuyết tật hoặc Nhu Cầu Dịch Vụ và Chức Năng (Access and Functional Needs).

Hiện nay, có khoảng 220 gia đình đủ tiêu chuẩn sẽ được Gia Cư Tạm Thời Trực Tiếp FEMA theo lịch biểu ở bốn quận. Số lượng các gia đình đủ điều kiện hiện nay đã giảm do nhiều gia hộ đủ điều kiện được trợ giúp này đã tự tìm gia cư tạm thời hoặc lâu dài thay thế.

Người sống sót được cung cấp Gia Cư Tạm Thời Trực Tiếp đến tối đa 18 tháng kể từ ngày tuyên bố thảm họa (tháng Ba, 2022).

###

Chúng tôi có hỗ trợ phục hồi sau thảm họa cho mọi người bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, phái tính, tuổi tác, khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh. Nếu quý vị hoặc người nào quý vị biết, bị kỳ thị, xin gọi số miễn phí của FEMA 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Người nào sử dụng dịch vụ Tiếp Âm, như điện thoại video, Innocaption hay CapTel nên cập nhật cho FEMA biết số điện thoại của mình cho dịch vụ này. Quý vị nên hiểu rằng các cú gọi từ FEMA có thể từ số không có danh tánh. Có tổng đài thông thạo nhiều ngôn ngữ phục vụ. (Nhấn số 2 cho tiếng Tây Ban Nha).

Những người sống sót sau thảm họa bị ảnh hưởng bởi cháy rừng Oregon và gió thổi mạnh cũng có thể nói chuyện với Chuyên Viên Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA để được cố vấn riêng rẽ về cách sửa chữa và xây cất lại an toàn và vững chắc hơn. Để biết thông tin về cách xây cất lại an toàn và vững chắc hơn hoặc để hỏi về nguy cơ lũ lụt mới của quý vị sau đám cháy gần nơi quý vị, hãy gửi điện thư đến FEMA-R10-MIT@fema.dhs.gov, chuyên viên Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA sẽ trả lời các câu hỏi cho người sống sót. Trước khi xây cất lại, quý vị cần hỏi viên chức xây cất và quản trị viên lũ lụt ở địa phương quý vị để được hướng dẫn.

Theo dõi FEMA Vùng 10 trên TwitterLinkedIn để biết cập nhật mới nhất và vào mạng lưới fema.gov để biết thêm thông tin.

Nhiệm vụ của FEMA là giúp mọi người trước, trong và sau thảm họa.

 

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 18, 2021