U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Information Quality Standards

Public Law 106-554, Section 515, otherwise known as the Data Quality Act (or Information Quality) requires federal agencies to issue guidelines ensuring and maximizing the quality, utility, objectivity, and integrity of information disseminated by the Federal government.

The Data Quality Act was enacted in December 2000 and builds on the Paperwork Reduction Act (PRA).  Information Quality applies to agencies subject to the PRA. 

Scope

Information Quality is unique in its scope in that it includes influential scientific, financial, and statistical information.

If a federal agency releases influential scientific, financial, or statistical information to the public that you believe is erroneous, you may petition the government to correct the error.

Contact DHS

FEMA follows the Department of Homeland Security (DHS) standardized process for Information Quality.  For more information on Information Quality or to petition FEMA to address an Information Quality issue, visit the DHS website.