Quản trị viên FEMA Chấp thuận Cố vấn Khủng hoảng cho 30 Tiểu bang

Release Date Release Number
HQ-20-129
Release Date:
Tháng 5 2, 2020

WASHINGTON—Hôm nay, FEMA đã công bố sự chấp thuận dành cho 30 tiểu bang và District of Columbia đối với chương trình Hỗ trợ và Đào tạo Cố vấn Khủng hoảng. Chương trình này giúp tài trợ cho các dịch vụ cố vấn khủng hoảng do tiểu bang cung cấp cho các cư dân đang phải chịu đựng căng thẳng và lo lắng do đại dịch coronavirus (COVID-19).

FEMA đã tài trợ cố vấn khủng hoảng trước đây ở sáu tiểu bang:

  • 1.6 triệu đô-la cho California
  • 464,000 đô-la cho Massachusetts
  • 371,000 đô-la cho Michigan
  • 882,000 đô-la cho New Jersey
  • 1.3 triệu đô-la cho New York
  • 2.1 triệu đô-la cho Washington

Trong khi đó FEMA cũng phê duyệt chương trình tại Florida, Illinois, Louisiana và Texas, quỹ tài trợ hiện đang được xem xét.

Tổng thống Trump đã ủy quyền cho Quản trị viên của FEMA Pete Gaynor phê duyệt các yêu cầu cho chương trình nhằm tăng tốc hỗ trợ cho những người có nhu cầu.

Quản trị viên đã phê duyệt các yêu cầu cho: Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Colorado, Delaware, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Maryland, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Wisconsin và District of Columbia.

Chương trình Cố vấn Khủng hoảng của FEMA giúp mọi người và cộng đồng phục hồi sau các tác động của thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo thông qua các can thiệp ngắn hạn nhằm hỗ trợ về mặt cảm xúc, cố vấn khủng hoảng và kết nối với các hệ thống hỗ trợ gia đình và cộng đồng.

Do tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc gây ra bởi COVID-19 và nhu cầu bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của tất cả người dân Mỹ, các dịch vụ cố vấn khủng hoảng sẽ được cung cấp qua điện thoại, internet và phương tiện truyền thông xã hội.

Trợ giúp cũng có sẵn cho tất cả cư dân Hoa Kỳ thông qua Các Dịch vụ về Lạm dụng Chất Gây nghiện & Sức khỏe Tâm thần của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Đường dây Hỗ trợ Khắc phục Thảm họa bằng cách gọi tới số 1-800-985-5990 hoặc nhắn tin TalkWithUs tới số 66746. Những người nói tiếng Tây Ban Nha gọi tới số 1-800-985-5990 và nhấn phím “2” hoặc nhắn tin Hablanos tới số 66746 từ tất cả 50 tiểu bang.

Nếu gọi từ Puerto Rico, hãy nhắn tin Hablanos đến 1-787-339-2663. Nếu quý vị bị khiếm thính hoặc lãng tai, hãy sử dụng dịch vụ tiếp âm ưa thích của quý vị để gọi cho Đường dây Hỗ trợ Khắc phục Thảm họa theo số 1-800-985-5990 hoặc TTY 1-800-846-8517. Dịch vụ hỗ trợ khủng hoảng qua điện thoại miễn phí, đa ngôn ngữ và bí mật này có sẵn cho tất cả cư dân tại Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ.

###

Related Links:
Tags:
Cập nhật lần cuối