News, Media & Events: California

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

Các Nạn nhân Cháy rừng Cần Gọi cho Đường dây Trợ giúp FEMA hoặc truy cập DisasterAssistance.gov trước ngày 11 Tháng Mười Hai

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 3 18, 2021

SACRAMENTO, Calif.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 3 18, 2021

SACRAMENTO, Calif. – Các nạn nhân cháy rừng ở California bị mất giấy tờ quan trọng có thể cần bản thay thế để làm đơn đăng ký nhận dịch vụ và trợ giúp để tái thiết cuộc sống của họ.

illustration of page of paper Trang Thông tin | Tháng 3 17, 2021