Tính Hội Đủ Điều Kiện cho Công Dân và FEMA

Release Date:
Tháng 10 4, 2022

FEMA cam kết giúp tất cả những nạn nhân hội đủ điều kiện phục hồi sau cơn bão Ian, bao gồm công dân Hoa Kỳ, không phải là công dân và người nước ngoài đủ tiêu chuẩn.

Những nạn nhân sau thảm họa ở các hạt Charlotte, Collier, DeSoto, Flagler, Hardee, Highlands, Hillsborough, Lake, Lee, Manatee, Orange, Osceola, Pinellas, Polk, Putnam, St. Johns, Sarasota, Seminole và Volusia có thể xin trợ giúp từ Chương trình Cá nhân và Hộ gia đình (IHP) của FEMA. Quý vị hoặc một thành viên trong gia đình của quý vị phải là công dân Hoa Kỳ, không phải là công dân hoặc người nước ngoài đủ tiêu chuẩn. 

Nếu quý vị không đủ tiêu chuẩn là công dân Hoa Kỳ, người không có quốc tịch hoặc người nước ngoài đủ tiêu chuẩn, hộ gia đình của quý vị vẫn có thể nộp đơn xin và được xem xét để được hỗ trợ IHP nếu:

  • Một thành viên trưởng thành khác trong gia đình của quý vị đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện và xác nhận tình trạng công dân của họ trong quá trình đăng ký hoặc ký vào mẫu đơn Công khai và Tiết lộ hoặc
  • Phụ huynh hoặc người giám hộ của một đứa trẻ vị thành niên là công dân Hoa Kỳ, không phải công dân hoặc một người nước ngoài đủ tiêu chuẩn, đăng ký hỗ trợ thay mặt cho đứa trẻ, nếu chúng sống trong cùng một hộ gia đình. Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp phải đăng ký với tư cách là người đồng nộp đơn, và trẻ vị thành niên phải dưới 18 tuổi vào thời điểm thảm họa xảy ra.

Không Nước Ngoài Đủ Tiêu Chuẩn

”Người Nước Ngoài Đủ Tiêu Chuẩn” bao gồm :

  • Thường trú nhân hợp pháp (chủ sở hữu “thẻ xanh”).
  • Người tị nạn chánh trị, người tị nạn hoặc người nước ngoài bị hoãn bị trục xuất.
  • Một người ngoài đã được tạm tha ở Hoa Kỳ trong ít nhất một năm.
  • Người nước ngoài được phép nhập cảnh có điều kiện (theo luật có hiệu lực trước ngày 1 tháng 4 năm 1980).
  • Người Cuba hoặc Haiti.
  • Một số người nước ngoài phải chịu sự tàn ác tột độ hoặc từng là nạn nhân của hình thức buôn người nghiêm trọng, bao gồm những người có thị thực “T” hoặc “U”.
  • Người nước ngoài có con bị ngược đãi và trẻ em là người nước ngoài có bố mẹ bị ngược đãi đáp ứng những tiêu chí nhất định.
  • Phải Là Công Dân

Không phải là công dân là một người được sinh ra ở một khu vực ngoại vi của Hoa Kỳ (ví dụ: Samoa thuộc Hoa Kỳ) vào hoặc sau ngày Hoa Kỳ giành được quyền sở hữu hoặc một người có cha mẹ là công dân Hoa Kỳ. Tất cả công dân Hoa Kỳ đều mang quốc tịch Hoa Kỳ; tuy nhiên, không phải mọi công dân Hoa Kỳ đều là công dân Hoa Kỳ.

Trẻ Vị Thành Niên Hội Đủ Điều Kiện

Cha mẹ hoặc người giám hộ của một đứa trẻ vị thành niên sống trong cùng một hộ gia đình có thể nộp đơn xin trợ giúp thay mặt cho đứa trẻ vị thành niên là công dân Hoa Kỳ, không phải là công dân hoặc người nước ngoài hội đủ tiêu chuẩn. Trẻ vị thành niên phải dưới 18 tuổi kể từ ngày đầu tiên xảy ra thảm họa thiên tai, ngày 23 tháng 9 năm 2022.

Các nguồn trợ giúp

Xem Yêu cầu về Quốc tịch và Tình trạng Nhập cư đối với Phúc lợi Công cộng Liên bang để biết thêm thông tin bằng nhiều ngôn ngữ tại fema.gov/assistance/individual/program/citizenship-immigration-status.

Nếu quý vị không chắc chắn về tình trạng nhập cư của mình, hãy bàn thảo với một chuyên gia nhập cư để tìm hiểu xem tình trạng của quý vị có nằm trong các yêu cầu về tình trạng nhập cư để được FEMA trợ giúp thảm họa hay không. Truy cập nvoad.org/ để tìm hiểu về các tổ chức tình nguyện khác.

Nộp Đơn Xin Trợ Giúp Thiên Tai Của FEMA

Để hội đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình Trợ giúp Cá nhân nào của FEMA, quý vị phải nộp đơn cho FEMA. Có ba cách để áp dụng: 1) DisasterAssistance.gov, 2) tải xuống Ứng dụng FEMA cho thiết bị di động, 3) gọi số miễn phí 800-621-3362 (FEMA).

Để có video có thể truy cập về cách đăng ký hỗ trợ, hãy truy cập youtube.com/watch?v= WZGpWI2RCNw.

###
Sứ mệnh của FEMA là giúp đỡ mọi người trước, trong và sau thảm họa.

Tags:
Cập nhật lần cuối