Những Tin Đồn Thường Gặp Liên quan Đến Thảm họa

Thường có nhiều tin đồn và các trò lừa đảo sau một thảm họa. Làm phần việc của quý vị để ngăn chặn sự lây lan của tin đồn bằng cách thực hiện bốn điều dễ dàng:  

  1. Tìm nguồn thông tin đáng tin cậy.  
  2. Chia sẻ thông tin từ các nguồn đáng tin cậy.  
  3. Không khuyến khích chia sẻ thông tin từ các nguồn không được xác minh.  

Tin đồn

Dùng trình đơn thả xuống để lọc theo kiểu câu hỏi hoặc gõ vào một từ khóa.

Sự thật:

Điều này không đúng. Hỗ trợ của FEMA là không bị đánh thuế và sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện hội đủ của quý vị cho các quyền lợi An sinh Xã hội, Medicaid hay các quyền lợi liên bang khác.

Sự thật:

FEMA có thể cung cấp tiền hoàn trả cho các chi phí chỗ nghỉ tự trả mà không được các quyền lợi bảo hiểm đài thọ. Một nơi ở chính trước thảm họa của một cư dân phải được coi là không thể ở được hoặc không thể tiếp cận thì mới được cân nhắc hỗ trợ.

Giữ các bản sao của những giấy biên nhận của quý vị để quý vị có thể nộp chúng cùng với đơn xin hỗ trợ thảm họa của quý vị.

Sự thật:

Điều này không đúng. FEMA và chính quyền tiểu bang, lãnh thổ hoặc bộ lạc cung cấp hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ tài chính để khắc phục thảm họa cho công dân Hoa Kỳ, cư dân không phải công dân Hoa Kỳ và những người nước ngoài đủ điều kiện.

Để tìm hiểu thêm hãy truy cập Các Yêu cầu về Quốc tịch và Tình trạng Nhập cư để Nhận các Quyền lợi Công cộng của Liên bang.

Sự thật:

Điều này không đúng. Chỉ năm inch nước cũng có thể gây ra thiệt hại trị giá hơn $25,000.

Truy cập trang Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia để mua bảo hiểm lũ lụt hoặc để tìm hiểu thêm.

Sự thật:

 Điều này không đúng. Các chi phí đủ điều kiện có thể bao gồm chi phí phòng và thuế mà khách sạn hay một nhà cung cấp nơi nghỉ tính. Điều này không bao gồm chi phí thực phẩm, điện thoại, chuyên chở hay các chi phí phụ khác.

Sự thật:

Quý vị không cần sở hữu một doanh nghiệp để yêu cầu trợ giúp từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ. . Đơn xin vay hỗ trợ thảm họa cung cấp trợ giúp tài chính cho chủ sở hữu nhà và người thuê nhà.

Sự thật:

Điều này còn tùy thuộc nhiều thứ. Thông thường, FEMA không hoàn tiền cho việc mua máy phát điện. Hãy nhớ kiểm tra hướng dẫn cập nhật về việc liệu FEMA có đài thọ chi phí này cho một thảm họa cụ thể không, khung thời gian mà họ có thể đài thọ và những thông tin khác về điều kiện hội đủ.

Sự thật:

Điều này không đúng. Nhân viên FEMA không bao giờ tính tiền các đương đơn xin hỗ trợ thảm họa.

Nếu quý vị biết được đã xảy ra lừa đảo, lãng phí hay lạm dụng, quý vị có thể báo cáo ẩn danh vụ việc bằng cách gọi Đường dây Nóng về Gian lận Thảm họa của FEMA theo số 866-720-5721. Quý vị cũng có thể gửi email tới StopFEMAfraud@fema.dhs.gov.

Sự thật:

Điều này còn tùy thuộc nhiều thứ. Theo luật định, FEMA không thể trả trùng lặp các quyền lợi bảo hiểm. Nếu bảo hiểm không đài thọ cho toàn bộ chi phí chỗ nghỉ trong một thảm họa, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện nhận hoàn tiền.

Cập nhật lần cuối