Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4673

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

104

FEMA đã thông báo gia hạn chương trình Nhà ở Tạm thời Trực tiếp thêm sáu tháng cho đến ngày 29 tháng 9 năm 2024 đối với những hộ gia đình đủ điều kiện ở các quận Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Lee, Sarasota và Volusia.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
FEMA đã phê duyệt thêm $51,415,078 tiền tài trợ để hoàn trả cho Quận Lee các chi phí dọn dẹp mảnh vỡ sau cơn bão Ian.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Đến làm việc cho FEMA và giúp cộng đồng của quý vị phục hồi sau những thảm họa gần đây.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Các hộ gia đình ở Florida mà bị mất nhà sau Bão Ian đang chuyển đến các chỗ ở tạm thời của FEMA với tốc độ ngày càng nhanh. Tính đến ngày 12 tháng 4, có 1,001 người nộp đơn đủ điều kiện đã được ở trong các xe kéo du lịch, nhà ở được sản xuất sẵn hoặc căn hộ cho thuê do FEMA tài trợ.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Hơn 50,000 chủ sở hữu nhà ở Florida đã nhận được tiền từ FEMA để xây dựng lại ngôi nhà của họ vững chắc hơn sau cơn bão Ian.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Chưa có file nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.