Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4673

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

102

Đến làm việc cho FEMA và giúp cộng đồng của quý vị phục hồi sau những thảm họa gần đây.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Các hộ gia đình ở Florida mà bị mất nhà sau Bão Ian đang chuyển đến các chỗ ở tạm thời của FEMA với tốc độ ngày càng nhanh. Tính đến ngày 12 tháng 4, có 1,001 người nộp đơn đủ điều kiện đã được ở trong các xe kéo du lịch, nhà ở được sản xuất sẵn hoặc căn hộ cho thuê do FEMA tài trợ.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Hơn 50,000 chủ sở hữu nhà ở Florida đã nhận được tiền từ FEMA để xây dựng lại ngôi nhà của họ vững chắc hơn sau cơn bão Ian.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng của FEMA đã phê duyệt hai khoản tài trợ để hoàn trả cho Học khu Quận Lee và Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Lee các chi phí khẩn cấp ứng phó với bão Ian.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Hơn $6.97 tỷ hỗ trợ liên bang cho người dân Florida đang giúp cho các hộ gia đình, cộng đồng và tiểu bang Florida phục hồi sau cơn bão Ian.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Draft Supplemental Environmental Assessment for 699821 - Lovers Key and Bonita Beach Nourishment, FEMA-DR-4673-FL, November 2023

file icon
Designing for Flood Levels Above the Minimum Required Elevation After Hurricane Ian (Hurricane Ian Recovery Advisory 1)

This Recovery Advisory addresses building damage when flood levels exceed the lowest floor, required design considerations, how high above the minimum required elevation a building should be elevated, and additional design considerations for mitigating flood damage.

file icon
Reducing “Loss of Utility” Impacts to Critical Facilities (Hurricane Ian Recovery Advisory 2)

This Recovery Advisory is intended for owners and operators of critical facilities; architects and engineers who design them; various state, local, tribal, and territorial planners; and emergency managers who deal with critical facilities whether in support of emergency preparedness, planning, response, and disaster recovery efforts or administration of mitigation grants and operations.

file icon
Reducing Water Intrusion Through Windows and Doors (Hurricane Ian Recovery Advisory 3)

This Recovery Advisory provides important recommendations to reduce water intrusion through and around windows and doors due to wind-driven rain during extreme wind events.

file icon
Public Notice for FEMA Region 4 Temporary Group Housing, Deep Blue Group Site, FEMA-DR-4673-FL, May 2023

file icon
Draft Environmental Assessment for FEMA Region 4 Temporary Group Housing, Deep Blue Group Site, FEMA-DR-4673-FL, May 2023

file icon
Aviso Público, Evaluación Ambiental para Unidades Transportables de Alojamiento Temporal Grupal Conocido Como ‘Heritage Heights Group Housing Site’, FEMA DR-4673-FL, Marzo de 2023

file icon
Public Notice for Temporary Group Housing, Heritage Heights Group Site, FEMA-DR-4673-FL, March 2023

file icon
Draft Environmental Assessment for Temporary Group Housing, Heritage Heights Group Site, FEMA-DR-4673-FL, March 2023

3 men standing around the table having a sign language conversation
American Sign Language Interpreters provide recovery information for Deaf and Hard of Hearing community

FORT MYERS, Fla. – American Sign Language Interpreters provide recovery information for Deaf and Hard of Hearing community members at an event in Fort Myers. (FEMA photo by Austin Boone)