Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4673

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

85

Vài tuần trước, quý vị đã nộp đơn xin nhận hỗ trợ thảm họa liên bang. FEMA đã trả lời bằng một lá thư nêu rõ các loại hỗ trợ mà quý vị đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện nhận. Vui lòng đọc kỹ thư để hiểu rõ quyết định của FEMA và tìm hiểu cách khiếu nại nếu quý vị không đồng ý. Thông thường, FEMA chỉ cần một tài liệu hoặc thông tin khác để xử lý trường hợp của quý vị.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
FEMA và Tiểu bang Florida đang mở một trung tâm phục hồi sau thảm họa khác ở Quận Lee để hỗ trợ những người sống sót sau cơn bão Ian tại địa điểm sau:
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Chưa đầy bốn tháng sau khi tuyên bố thảm họa lớn đối với cơn bão Ian, Chính quyền Biden-Harris đã cung cấp $5.2 tỷ hỗ trợ tài chính, các khoản vay thiên tai và bảo hiểm lũ lụt cho người dân Florida.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
FEMA tiếp tục lên lịch các diễn đàn mở công cộng khắp Tây Nam Florida với sứ mệnh thông báo cho những người sống sót sau cơn bão về các chương trình phục hồi hiện có của tiểu bang và liên bang. Trong ba tháng qua, FEMA đã hỗ trợ hơn 100 cuộc họp cộng đồng trên khắp khu vực 20 quận, trong đó các Chuyên viên đã có mặt để thảo luận về các chương trình, sáng kiến của tiểu bang, hỗ trợ sau thảm họa, tài nguyên cộng đồng và cập nhật thông tin. Những sự kiện công cộng này giúp người dân tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị tốt nhất cho cơn bão tiếp theo, nhận được câu trả lời cho các câu hỏi liên quan đến Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia và giải tỏa những hoang mang xung quanh việc dọn dẹp các mảnh vụn đổ nát sau bão khỏi tài sản cá nhân.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Những người sống sót sau cơn bão Ian chỉ còn duy nhất một ngày nữa để nộp đơn xin trợ cấp sau thảm họa với FEMA và đăng ký khoản vay phục hồi sau thảm họa lãi suất thấp của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA).
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

3 men standing around the table having a sign language conversation
American Sign Language Interpreters provide recovery information for Deaf and Hard of Hearing community

FORT MYERS, Fla. – American Sign Language Interpreters provide recovery information for Deaf and Hard of Hearing community members at an event in Fort Myers. (FEMA photo by Austin Boone)

Two men standing in front of a mitigation banner
FEMA Hazard Mitigation Event for Hurricane Ian survivors

FORT MYERS, Fla. – FEMA Hazard Mitigation specialists speak with residents about how to rebuild stronger against future storms. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)

A women checking into a Disaster Recovery Center
Hurricane Ian Disaster Recovery Center in Englewood, FL

ENGLEWOOD, Fla. – A Disaster Recovery Center has representatives from FEMA, State of Florida, SBA and other agencies to help disaster survivors. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)

Two women talking to a FEMA specialist at her laptop
Hurricane Ian survivors visiting a Disaster Recovery Center in Collier County

NAPLES, Fla. –Residents visit a Disaster Recovery Center in Collier County at Veterans Community Park. Local, state and federal agencies are on site to help survivors affected by Hurricane Ian. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)

A woman smiling at a table with American & Haitian flag
FEMA specialist at the United Haitian Church

FORT MYERS, Fla. – A FEMA specialist provides information to members of the United Haitian Church. (FEMA photo by Chrissy Gonsalves)

2 male & 1 female FEMA specialist at a table with their laptops talking to survivors on the other side or the table
FEMA specialists at a Disaster Recovery Center helping Hurricane Ian survivors

CAPE CORAL, Fla. – Hurricane Ian survivors receive one-on-one help from FEMA specialists at a Disaster Recovery Center. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)

Two women FEMA specialist sitting at table with two women standing with two small children in the middle of them.
FEMA and other agency partners at First Presbyterian Church

BONITA SPRINGS, Fla. – Hurricane Ian survivors hear from FEMA and other agency partners about important recovery information at the First Presbyterian Church. (FEMA photo by Chrissy Gonsalves)

Two women FEMA specialist on one side of the table in front of their laptops and two women survivors on the other side. There are other families in the background
FEMA specialists help Hurricane Ian survivors apply for assistance

SANFORD, Fla. – FEMA specialists help Hurricane Ian survivors apply for assistance at the Midway Safe Harbor Center. (FEMA photo by Bob Kaufmann)

A woman with glasses on looking down a paperwork with an older male in front her
A Disaster Survivor Assistance team member helps a Hurricane Ian survivor

FORT MYERS, Fla. – A Disaster Survivor Assistance team member helps a Hurricane Ian survivor apply for assistance. (FEMA photo by Austin Boone)

Two males and one female talking outside in front of debris
Disaster Survivor Assistance team members speak with local residents

FORT MYERS, Fla. – Disaster Survivor Assistance team members speak with local residents in neighborhoods impacted by Hurricane Ian and provide information about how to apply for federal assistance following Hurricane Ian. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)