Nouvèl & Laprès: Dezas 4673

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

106

Vin travay pou FEMA epi ede kominote ou a rekipire nan katastwòf ki sot pase a
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Fanmi nan Florida ki te pèdi itilizasyon kay yo apre Siklòn Ian ap deplase nan inite lojman tanporè FEMA yo nan yon ritm akselere. Apati 12 Avril, 1,001 aplikan ki elijib te okipe trelè vwayaj FEMA yo, inite lojman fabrike oswa apatman lwe.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Plis pase 50,000 pwopriyetè Laflorid te resevwa lajan nan men FEMA pou rebati kay yo pi solid apre siklòn Ian.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Asistans Piblik FEMA apwouve de sibvansyon pou ranbouse Distri Lekòl Konte Lee ak Cherif Konte Lee pou depans ijans ki lye ak Siklòn Ian.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Plis pase $6.97 milya nan sipò federal destine a Floridyen yo pou ede fanmi yo, kominote yo, ak eta Florid la retabli apre siklòn Ian.
illustration of page of paper Nòt Laprès |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Public Notice for 699821 - Lovers Key and Bonita Beach Nourishment, FEMA-DR-4673-FL, November 2023

file icon
Draft Supplemental Environmental Assessment for 699821 - Lovers Key and Bonita Beach Nourishment, FEMA-DR-4673-FL, November 2023

file icon
Designing for Flood Levels Above the Minimum Required Elevation After Hurricane Ian (Hurricane Ian Recovery Advisory 1)

This Recovery Advisory addresses building damage when flood levels exceed the lowest floor, required design considerations, how high above the minimum required elevation a building should be elevated, and additional design considerations for mitigating flood damage.

file icon
Reducing “Loss of Utility” Impacts to Critical Facilities (Hurricane Ian Recovery Advisory 2)

This Recovery Advisory is intended for owners and operators of critical facilities; architects and engineers who design them; various state, local, tribal, and territorial planners; and emergency managers who deal with critical facilities whether in support of emergency preparedness, planning, response, and disaster recovery efforts or administration of mitigation grants and operations.

file icon
Reducing Water Intrusion Through Windows and Doors (Hurricane Ian Recovery Advisory 3)

This Recovery Advisory provides important recommendations to reduce water intrusion through and around windows and doors due to wind-driven rain during extreme wind events.

file icon
Public Notice for FEMA Region 4 Temporary Group Housing, Deep Blue Group Site, FEMA-DR-4673-FL, May 2023

file icon
Draft Environmental Assessment for FEMA Region 4 Temporary Group Housing, Deep Blue Group Site, FEMA-DR-4673-FL, May 2023

file icon
Aviso Público, Evaluación Ambiental para Unidades Transportables de Alojamiento Temporal Grupal Conocido Como ‘Heritage Heights Group Housing Site’, FEMA DR-4673-FL, Marzo de 2023

file icon
Public Notice for Temporary Group Housing, Heritage Heights Group Site, FEMA-DR-4673-FL, March 2023

file icon
Draft Environmental Assessment for Temporary Group Housing, Heritage Heights Group Site, FEMA-DR-4673-FL, March 2023