Balita at Media: Sakuna 4673

Mga Press Release at Mga Fact Sheet

108

Inanunsyo ng FEMA ang anim na buwang pagpapalawig ng programang Direktang Pansamantalang Pabahay hanggang Setyembre 29, 2024, para sa mga karapat-dapat na sambahayan sa Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Lee, Sarasota at Volusia county.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Inaprubahan ng FEMA ang dagdag na $51,415,078 sa gawad na pagpopondo para maibalik ang ibinayad sa Lee County para sa mga gastos sa pag-alis ng debris pagkatapos ng Bagyong Ian.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Halina’t magtrabaho para sa FEMA at tulungan mo ang iyong komunidad na makabawi mula sa mga kamakailang sakuna.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Ang mga sambahayan sa Florida na nawalan ng paggamit ng kanilang mga tahanan pagkatapos ng Bagyong Ian ay lumipat sa mga pansamantalang yunit ng pabahay ng FEMA sa isang pinabilis na lakad. Noong Abril 12, 1,001 na karapat-dapat na mga aplikante ang sumakop sa mga trailer ng paglalakbay ng FEMA, mga ginawang yunit ng pabahay o mga inuupahang apartment.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Mahigit sa 50,000 may-ari ng bahay sa Florida ang nakatanggap ng mga pondo mula sa FEMA upang muling itayo ang kanilang mga tahanan nang mas malakas pagkatapos ng Bagyong Ian.
illustration of page of paper Mga Press Release |

Mga PDF, Graphics at Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Walang mga file ang nai-tag sa sakunang ito.