FEMA Đang Tuyển Dụng ở Florida

Release Date Release Number
103
Release Date:
Tháng 10 5, 2023

LAKE MARY, Fla. –  Đến làm việc cho FEMA và giúp cộng đồng của quý vị phục hồi sau những thảm họa gần đây.

FEMA đang tuyển dụng 33 vị trí tại địa phương ở Gainesville và Lake Mary. Cơ quan này đang tìm những người có kinh nghiệm về phân tích dữ liệu và không gian địa lý, quản lý vùng lũ lụt, quan hệ truyền thông, viết và biên tập, thiết kế cộng đồng, nhân sự và huấn luyện, giảm nhẹ nguy cơ, hỗ trợ hành chánh, kỹ thuật và kiến trúc, cùng những mục công việc khác. Nhân viên sẽ phục vụ trong các hoạt động phục hồi thảm họa cho Bão Ian, Bão Nicole, Bão Idalia và lũ lụt ở Quận Broward.

Các vị trí này là việc làm toàn nhiệm, thời hạn lên tới 120 ngày, có thể được gia hạn tùy theo nhu cầu hoạt động.

Nhân viên FEMA Local Hire (thuê mướn tại địa phương) đủ điều kiện được những quyền lợi sau đây:

  • Bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân hoặc gia đình. Hãng sở đóng góp 75% phí bảo hiểm. Nhân viên thuê mướn tại địa phương đủ điều kiện được ghi danh bảo hiểm sức khỏe từ ngày thuê mướn/ngày làm việc chánh thức với FEMA.
  • Trương mục chi tiêu uyển chuyển
  • Bảo hiểm chăm sóc dài hạn của liên bang
  • Có thể được 4 giờ nghỉ bệnh có lương cho mỗi kỳ lương.
  • Trả lương nghỉ lễ
  • Bồi thường lao động

Ứng viên phải là công dân Hoa Kỳ, từ 18 tuổi trở lên và có bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED. Mỗi người phải được kiểm tra nguồn gốc, bao gồm lấy dấu vân tay và kiểm tra tín dụng, có thể tự túc phương tiện đi lại tới nơi làm việc và sinh sống trong phạm vi 50 dặm tính từ văn phòng làm việc. Cơ quan không chi trả hay bồi hoàn tiền chỗ ở và bữa ăn. Nhân viên cũng được trả lương qua ký thác trực tiếp/chuyển tiền điện tử bắt buộc.

Cách nộp đơn:  Chúng tôi khuyến khích ứng viên tiềm năng nộp đơn trực tuyến qua USAJobs.gov. Khi nhu cầu hoạt động cho thảm họa thay đổi, các vị trí mới sẽ được đăng trên USAJobs. Ứng viên có thể được cho biết khi có vị trí FEMA thuê mướn tại địa phương được đăng. Quý vị có thể lưu tìm kiếm để tìm việc làm trong lãnh vực quý vị muốn qua USAJobs. Để biết chỉ dẫn, xin vào: USAJOBS Help Center | Cách lưu tìm kiếm

Tags:
Cập nhật lần cuối