alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4665

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

20

Những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão tố và lũ lụt nghiêm trọng ngày 25-28 tháng Bảy trong Thành Phố St. Louis, Quận St. Louis và St. Charles chỉ còn ba ngày để nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA, hết hạn là cuối ngày 7 tháng Mười Một.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa (Disaster Recovery Center, hay DRC) trong Ranken Technical College tại St. Louis sẽ đóng cửa vào ngày thứ Hai, 7 tháng Mười Một lúc 5:00 chiều.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Thành phố St. Louis, Quận St. Louis và St. Charles chỉ còn một tuần để nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA, hết hạn là trước cuối ngày 7 tháng Mười Một.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa tại University City sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào ngày thứ Tư, 2 tháng Mười Một, lúc 5:00 chiều.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Thành phố St. Louis, Quận St. Louis và St. Charles chỉ còn hai tuần để nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA, hết hạn là trước cuối ngày 7 tháng Mười Một.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Chưa có file nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.