Cư Dân Missouri chỉ còn một tuần nữa để nộp đơn xin Hỗ Trợ Cá Nhân từ FEMA

Release Date Release Number
24
Release Date:
Tháng 10 31, 2022

Thành phố St. Louis, Quận St. Louis và St. Charles chỉ còn một tuần để nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA, hết hạn là trước cuối ngày 7 tháng Mười Một. Những chủ nhà và người thuê tại Missouri nào có nhà bị hư hại hoặc mất mác do bão lụt nặng vào ngày 25-28 tháng Bảy, hoặc căn hộ thuê mướn bị hư hại phải dọn ra khỏi nhà, đều có thể đủ điều kiện được hỗ trợ thảm họa liên bang.

Có nhiều cách cho chủ nhà và người thuê bị ảnh hưởng bởi thảm họa tháng Bảy nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA.

  • Nếu quý vị sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua video (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, thì cho FEMA số điện thoại dùng cho dịch vụ này. Đường Dây Giúp Đỡ làm việc 7 ngày trong tuần. Nhấn số 2 để được kết nối với người thông ngôn nói tiếng Tây Ban Nha và số 3 cho ngôn ngữ của quý vị
  • Người sống sót cũng có thể nộp đơn trực tiếp tại hai Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa (Disaster Recovery Center, hay DRC).

University City Recreation Division

Centennial Commons

7210 Olive Blvd.

University City, MO 63130

Đóng cửa vĩnh viễn vào ngày thứ Tư, 2 tháng Mười Một lúc 5:00 chiều.           

Ranken Technical College 

Mary Ann Lee Technology Center

1313 N. Newstead Ave.

St. Louis, MO 63113

(Ở góc đường Newstead và Page)

Mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu; 8:00 sáng đến 6:00 chiều, và thứ Bảy 8:00 sáng đến 5:00 chiều.
 

Không cần lấy hẹn trước khi đến DRC. Chúng tôi luôn chào mừng quý vị đến trung tâm.

Nên chuẩn bị sẵn:

  • Số điện thoại để liên lạc với quý vị
  • Địa chỉ khi xảy ra lũ lụt
  • Địa chỉ nơi ở hiện tại của quý vị
  • Số An Sinh Xã Hội của một người trong gia hộ
  • Danh sách thiệt hại và tổn thất chánh
  • Thông tin ngân hàng nếu quý vị muốn FEMA gởi tiền trực tiếp cho quý vị
  • Thông Tin Bảo Hiểm nếu quý vị có bảo hiểm, bao gồm số hợp đồng bảo hiểm

Nếu quý vị có bảo hiểm cho chủ nhà hoặc người thuê thì nên nộp đơn xin bồi hoàn càng sớm càng tốt. FEMA không thể cho quyền lợi trùng lặp cho những tổn thất đã được bảo hiểm bao trả. Nếu hợp đồng bảo hiểm của quý vị không bao trả toàn bộ chi phí thiệt hại, thì quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ liên bang.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter @MOSEMA@FEMARegion7 để biết thông tin cập nhật.

Xem thông tin mới nhất tại Recovery.MO.govFEMA.gov/disaster/4665.

Chúng tôi có trợ cấp phục hồi thảm họa bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, phái tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh.

Tags:
Cập nhật lần cuối