alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Narragansett Indian Tribe Covid-19

EM-3515
alert - warning

Giai đoạn sự cố đại dịch COVID-19 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. FEMA sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ về tang lễ cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 cho những người bị mất đi người thân do đại dịch này.

Rhode Island

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 20, 2020 - Tháng 5 11, 2023

Ngày Công bố: Th3 13, 2020

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

Cumberland Public Library

Địa chỉ

1464 Diamond Hill Rd
Cumberland, Rhode Island 02864
Providence
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Ba:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Tư:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Năm:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Sáu:9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 4:30 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

William Windsor Elementary School

Địa chỉ

562 Putnam Pike
Greenville, Rhode Island 02828
Providence
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:30 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:30 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:30 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:30 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:30 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 4:30 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

Coventry Town Hall Annex

Địa chỉ

1675 Flat River Rd
Coventry, Rhode Island 02816
Kent
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:30 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:30 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:30 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:30 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:30 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 4:30 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

Curtis Corner Middle School

Địa chỉ

301 Curtis Corner Rd
Wakefield, Rhode Island 02879
Washington
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:30 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:30 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:30 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:30 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:30 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 4:30 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA