Hỗ trợ Tang lễ COVID-19

alert - warning

Giai đoạn sự cố đại dịch COVID-19 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. FEMA sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ về tang lễ cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 cho những người bị mất đi người thân do đại dịch này.

Ai đủ điều kiện?

Những gì được bao trả?

Cần những gì?

Chương trình hoạt động ra sao?

Nếu quý vị đang trả chi phí của một tang lễ do COVID-19, FEMA có thể giúp quý vị.

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận tới $9,000 chi phí mỗi tang lễ.

3 women and 4 men in front of a blue circle

Gọi 844-684-6333
Thứ Hai-Thứ Sáu
9 a.m. đến 9 p.m. Giờ Eastern

Có các dịch vụ đa ngôn ngữ

Nếu quý vị sử dụng một dịch vụ tiếp âm, hãy cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể được chỉ định cho quý vị cho dịch vụ đó để chúng tôi có thể liên lạc với quý vị về đơn của quý vị.

Ai đủ điều kiện?

FEMA có thể cung cấp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho quý vị nếu:

 • quý vị là công dân Hoa Kỳ, người định cư không có quốc tịch, hoặc người không phải công dân đủ điều kiện.
 • ca tử vong xảy ra trong Hoa Kỳ, bao gồm các lãnh thổ Hoa Kỳ và District of Columbia, vào hoặc sau ngày 20 Tháng Một, 2020;
 • ca tử vong được cho là có nguyên do từ COVID-19; và
 • quý vị chịu trách nhiệm trả các chi phí tang lễ đủ điều kiện phát sinh vào hoặc sau ngày 20 Tháng Một, 2020

Những gì được bao trả?

FEMA có thể chấp thuận Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 đối với các chi phí như:

 • dịch vụ tang lễ
 • hỏa táng
 • chôn cất
 • chi phí liên quan đến việc cấp các bản giấy chứng tử
 • các chi phí do luật hoặc sắc lệnh của chính quyền tiểu bang hoặc địa phương áp đặt
 • chuyên chở lên tới hai người để nhận dạng người quá cố
 • chuyển giao thi hài
 • quan tài hay bình tro
 • địa điểm chôn cất
 • biển hoặc bia mộ
 • dịch vụ giáo sĩ
 • lễ tang
 • thiết bị hoặc nhân viên nhà tang lễ

Để tìm hiểu thêm và bắt đầu làm đơn, hãy gọi số 844-684-6333.

Cần những gì?

Quý vị phải cung cấp cho FEMA một bản sao giấy chứng tử chính thức cho thấy là ca tử vong xảy ra trong Hoa Kỳ, bao gồm các lãnh thổ Hoa Kỳ và District of Columbia, xảy ra sau ngày 20 Tháng Một, 2020, và có nguyên do từ COVID-19.

Nếu giấy chứng tử được cấp trong khoảng từ 20 Tháng Một đến 16 Tháng Năm, 2020 thì 1) nguyên nhân tử vong phải trực tiếp hoặc gián tiếp do COVID-19 hoặc 2) phải kèm theo tuyên bố có chữ ký từ người chứng nhận giấy chứng tử hay người giám định y khoa hay giám định pháp y địa phương của khu vực pháp lý nơi cái chết diễn ra trong đó liệt kê COVID-19 là một nguyên nhân chính hoặc nguyên nhân góp phần gây ra cái chết. Tuyên bố có chữ ký này phải cung cấp thêm lời giải thích, hay cơ chế nhân quả, kết nối nguyên nhân tử vong ghi trên giấy chứng tử với COVID-19.

Quý vị phải cung cấp cho FEMA một hợp đồng với nhà tang lễ có chữ ký, hóa đơn, giấy biên nhận, hoặc tài liệu khác trong đó có:

 • tên quý vị, cho thấy quý vị là người chịu trách nhiệm cho một phần hoặc tất cả chi phí
 • tên của người quá cố
 • các chi phí được chia thành từng khoản cụ thể
 • proof that the expenses were incurred on or after January 20, 2020bằng chứng cho thấy chi phí đã phát sinh vào hoặc sau ngày 20 Tháng Một, 2020

Để tìm hiểu thêm hoặc bắt đầu làm đơn, hãy gọi số 844-684-6333.

Chương trình hoạt động ra sao?

 1. Để làm đơn, hãy gọi số 844-684-6333 miễn cước từ 9 a.m. đến 9 p.m. Giờ Eastern, Thứ Hai-Thứ Sáu. Các đại diện của FEMA sẽ nhận đơn của quý vị, và sẵn có các dịch vụ đa ngôn ngữ. Đơn Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 phải được hoàn thành với một đại diện của FEMA; quý vị không thể đăng ký trực tuyến. Sẽ mất khoảng 20 phút để đăng ký, và quý vị phải cung cấp:
  • Số an sinh xã hội và ngày sinh của quý vị
  • Số an sinh xã hội và ngày sinh của người quá cố
  • Địa chỉ nhận thư và số điện thoại hiện tại của quý vị
  • Địa chỉ nơi người quá cố qua đời
  • Nếu người quá cố có hợp đồng bảo hiểm chôn cất hoặc tang lễ
  • Nếu quý vị nhận được các hỗ trợ tang lễ khác (chẳng hạn như các khoản quyên góp, trợ cấp theo Đạo luật CARES, hỗ trợ của tiểu bang/vùng lãnh thổ, hoặc hỗ trợ từ các tổ chức tình nguyện)
  • Nếu quý vị muốn các nguồn quỹ được gửi trực tiếp vào tài khoản, cần cung cấp số định tuyến và số tài khoản của tài khoản ghi chi phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm của quý vị.
 2. Sau khi quý vị đăng ký, FEMA sẽ cung cấp cho quý vị một số đơn đăng ký, và quý vị có thể lập một tài khoản trên DisasterAssistance.gov.
 3. Quý vị phải nộp các tài liệu hỗ trợ (ví dụ như hợp đồng với nhà tang lễ, phiếu thu, hóa đơn, giấy chứng tử) bằng cách:
  • tài lên tài khoản DisasterAssistance.gov của quý vị
  • fax tới 855-261-3452
  • gửi thư tới: P.O. Box 10001, Hyattsville, MD 20782.
 4. Sau khi FEMA nhận được tất cả các tài liệu cần thiết, sẽ mất khoảng 45 ngày để đưa ra quyết định về điều kiện hội đủ.
 5. Nếu FEMA chấp thuận đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19, ngân quỹ sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của quý vị hoặc gửi qua thư dưới dạng chi phiếu của Bộ Ngân Khố, tùy vào quý vị chọn lựa chọn nào trong đơn. Ngân quỹ thường được chuyển đến trong vòng vài ngày sau khi được duyệt, và quý vị sẽ được nhận một thư thông báo.

Quý vị có câu hỏi?

alert - info

You can get answers to many additional questions on the Funeral Assistance FAQ pages.

Gọi 844-684-6333
Thứ Hai-Thứ Sáu
9 a.m. đến 9 p.m. Giờ Eastern
Có các dịch vụ đa ngôn ngữ
Nếu quý vị sử dụng một dịch vụ tiếp âm, hãy cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể được chỉ định cho quý vị cho dịch vụ đó để chúng tôi có thể liên lạc với quý vị về đơn của quý vị.

Cập nhật lần cuối