alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Narragansett Indian Tribe Covid-19

EM-3515
alert - warning

Peryòd ensidan COVID-19 la te fini 11 Me 2023. FEMA ap kontinye bay fasistans fineray jiska 30 septanm 2025, pou moun ki pèdi moun ki chè pouyo akòz pandemi sa a.

Rhode Island

Peryòd Ensidan: Jan 20, 2020 - May 11, 2023

Dat Deklarasyon: Mar 13, 2020

Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

Obligasyon Finansman

If and when financial assistance is approved for this disaster, it will be displayed here. Information is updated every hour.

Lis Sant Rekiperasyon pou Dezas (DRC)

Sant Rekiperasyon pou Dezas bay sivivan katastwòf yo enfòmasyon ki soti nan FEMA ak nan Administrasyon Ti Biznis Etazini. Sivivan katastwòf yo ka jwenn èd pou aplike pou asistans federal, aprann sou kalite asistans ki disponib, aprann sou pwosesis apèl la epi jwenn mizajou sou aplikasyon yo.

Cumberland Town Hall

Adrès (kote w rete)

45 Broad St
2nd FL
Cumberland, Rhode Island 02864
Providence
Get Directions

DRC Orè

Lendi:9:00 AM - 6:30 PM
Madi:9:00 AM - 6:30 PM
Mèkredi:9:00 AM - 6:30 PM
Jedi:9:00 AM - 6:30 PM
Vandredi:9:00 AM - 6:30 PM
Samdi:9:00 AM - 2:00 PM
Dimanch:Fèmen

Johnston Senior Center

Adrès (kote w rete)

1291 Hartford Ave
Johnston, Rhode Island 02919
Providence
Get Directions

DRC Orè

Lendi:9:00 AM - 6:30 PM
Madi:9:00 AM - 6:30 PM
Mèkredi:9:00 AM - 6:30 PM
Jedi:9:00 AM - 6:30 PM
Vandredi:9:00 AM - 6:30 PM
Samdi:9:00 AM - 2:00 PM
Dimanch:Fèmen